JongRES: ‘Geef stemmen aan onze toekomst’

Volksvertegenwoordigers moeten meer jongeren betrekken bij plannen voor de energietransitie, door ze te benaderen via ‘hun’ kanalen, zoals sociale media. Dat meldt jongerenorganisatie JongRES aan Statenleden in Noord-Holland via een position paper.

JongRES-afdeling energieregio Noord-Holland Zuid

Met het oog op een nieuw, fris coalitieakkoord in de provincie Noord-Holland heeft JongRES een position paper geschreven over de noodzaak van participatie van jongeren in de Regionale Energiestrategieën. JongRES is de jongerenorganisatie voor mensen tussen 18 en 35 jaar die hun stem graag willen laten horen over de energietransitie.

Wat vinden de jongeren?
De meeste jongeren vinden het goed dat de overheid plannen maakt om steeds meer duurzame energie te gebruiken. Ongeveer één op de tien jongeren geeft aan dat zij zelf actief betrokken willen zijn bij het maken van dit soort plannen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research waar JongRES naar verwijst. I&O voerde dit onderzoek in 2020 uit in opdracht van NP RES.

JongRES pleit voor verjonging
JongRES pleit in aanloop naar de verkiezingen voor een verjonging van de deelnemers in RES-participatietrajecten in provincie Noord-Holland. “Ons ideaal is dat in ieder participatietraject ten minste 40 procent van de deelnemers jonger is dan 35 jaar. Dit om de demografische verdeling van de Noord-Hollanders te weerspiegelen, en zo een stem te geven aan onze toekomst.”

Wat is het probleem?
Jongeren worden volgens JongRES onvoldoende bereikt. Ook komen ze vaak niet aan het woord bij ontwikkelingen die invloed hebben op hun leefomgeving. Dit is volgens hen te wijten dit aan de traditionele vormen van communicatie, zoals brieven, lange beleidsdocumenten en ‘slaapverwekkende’ avondsessies, zo schrijven ze in hun position paper.

‘Communiceer in onze taal’
Door de huidige aanpak voelen jongeren zich niet uitgenodigd om in gesprek te gaan, meldt JongRES. Toch ervaren ze dat de meeste bestuurders en raadsleden hun stem essentieel vinden in de RES’en. JongRES pleit voor communicatie in de taal van de jongeren. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat jongeren vooral communiceren via sociale media. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zien school als belangrijke plek om geïnformeerd te worden.

Mail JongRES voor gesprek
JongRES nodigt Statenleden uit om het gesprek met jongeren aan te gaan over de manier waarop ze meer kunnen worden betrokken in de participatietrajecten voor de RES. Statenleden kunnen mailen naar nh-zuid@jongresnederland.nl om hier verder over te praten

Naar bovenNaar boven