Provinciale steun ook voor energiecoöperaties en ontwikkelaars

Provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij de uitwerking van zoekgebieden voor zon en wind. Energiecoöperaties en projectontwikkelaars kunnen ook gebruik maken van deze hulp. Tijdens een online lunchsessie op 8 september zijn de regelingen toegelicht.

Lokaal atelier Gooi & Vecht op 24 september 2019

Procesparticipatie
De regeling voor procesparticipatie helpt bij participatie in het RES-proces, waarbij omwonenden en lokale bedrijven meedenken en meepraten over de ambities en plannen voor de opwekking van duurzame energie in hun omgeving. Dit draagt bij aan meer draagvlak bij omwonenden voor de zon- of windprojecten. Ook financiële participatie, waarbij omwonenden meeprofiteren van de projecten, is een belangrijk onderdeel in het proces. Een team van experts helpt met participatie in en rond het zoekgebied in samenwerking met de betrokkenen.

Meervoudig ruimtegebruik
De regeling voor meervoudig ruimtegebruik helpt initiatiefnemers te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor meervoudig ruimtegebruik. Dit kan bijvoorbeeld door zonneweiden te combineren met natuur en/of landbouw. Een voorbeeld is om zonnepanelen hoger op te stellen boven akkers, waardoor sommige gewassen nog kunnen groeien. Ook andere oplossingen zijn mogelijk, zoals lichtdoorlatende zonnepanelen, mobiele opstellingen, en verticale opstellingen zodat vee tussen de zonnepanelen kan grazen. Voorbeelden van mogelijke combinaties staan in de Inspiratiegids Meervoudig Ruimtegebruik.

Solar carports
De provincie heeft sinds dit jaar een subsidieregeling voor solar carports. De subsidie kan worden gebruikt voor onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties, voor het realiseren van de solar carport zelf en voor tijdelijke opslag van elektriciteit via batterijen in de carport. De regeling is vooral opgezet voor de grotere solar carports. Er is dit jaar al subsidie verleend voor solar carports in Alkmaar, Schagen, Hollands Kroon, Hilversum, Texel en Amstelveen. Voor volgend jaar is ook weer budget beschikbaar.

Zon langs snelwegen
Het Rijk stimuleert al zonneparken langs Rijkswegen. Dit gebeurt met het OER-programma, waarbij OER staat voor Opwek Energie op Rijksvastgoed. Provincie Noord-Holland verkent momenteel de opties om zonne-energie langs provinciale wegen te stimuleren. Subsidie op de productie van duurzame energie is niet in elke situatie meer nodig. Zo gaat ontwikkelaar Ecorus de eerste subsidieloze zonneparken langs de A7 in Noord-Holland ontwikkelen. De zonneparken verschijnen vanaf medio 2024 bij Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer.

Vervolgsessie voor ontwikkelaars
Op dinsdag 25 oktober organiseren we een vervolgsessie voor ontwikkelaars van duurzame energieprojecten. Meer informatie staat op onze website: https://energieregionh.nl/kennissessie

Naar bovenNaar boven