Haalbaarheidsonderzoek Solar Carports Heiloo Energie.

Energie Samen Noord-Holland (ESNH).

Manuel den Hollander, kwartiermaker ESNH.

Trots op:

Haalbaarheidsonderzoek Solar Carports Heiloo Energie.

“In Noord-Holland willen we vol inzetten op zonnepanelen, liefst op daken en parkeerterreinen. Solar carports zijn een goed idee, maar tot nu toe zelden rendabel te krijgen. Energie Samen Noord-Holland (ESNH) ging dit jaar aan de slag in Heiloo en onderzocht de mogelijkheden van duurzame opwek boven parkeerterreinen in de gemeente.”

“Op aanvraag van Heiloo Energie en Cohesie (de zonne-project coöperatie gelieerd aan Heiloo Energie) hebben wij een project opgezet om de haalbaarheid van coöperatieve solar carports in de gemeente via een quick scan te onderzoeken. Eerst werd in overleg met de besturen een stappenplan ontwikkeld. Daarna werd een subsidie-aanvraag voorbereid voor een haalbaarheidssubsidie die de provincie Noord-Holland speciaal in het leven heeft geroepen om solar carports te stimuleren.

De benodigde subsidie voor het onderzoek werd aangevraagd door Heiloo Energie en niet veel later daadwerkelijk gehonoreerd. Met dit alles voelden de Heiloose organisaties zich al erg gesteund. Wij zijn verdergegaan en onderzochten van vier grote parkeerlocaties onder meer interesse bij terreineigenaren en stroomafnemers in de buurt, aansluitmogelijkheden en business case.”

“We zijn er best trots op dat we de toch wel vele obstakels voor solar carports weten te identificeren en deels al kunnen tackelen. In het geval van uiteindelijke realisatie is het de bedoeling dat bewoners en bedrijven in de omgeving (mede) eigenaar worden van de installaties.

We hebben veel geleerd en proberen nu tegen het einde van ons onderzoek de connectie te leggen met de praktijk. We werken aan draagvlak en we tasten bij ontwikkelaars af wat ze voor een potentieel project wel en niet kunnen doen. We onderzoeken verder in hoeverre afname van stroom vlak naast een van de terreinen de business case kan helpen. Zo komen we steeds dichter bij breed gedragen oplossingen waarmee het aantrekkelijk wordt voor een gemeente of andere eigenaar om een parkeerterrein te delen.”

Naar bovenNaar boven