Bewoners kregen inspraak over ontwerp verdeelstation van Liander.

#energieinfrastructuur #liander #energietransitie

 

Waar eerst een gebouw met glazen wanden zou komen, staat binnenkort een gebouw met een natuurvriendelijke uitstraling in de Zijpepolder. Omwonenden, dorpsraden en vertegenwoordigers van vereniging Het Zijper Landschap vonden het eerste ontwerp voor het elektriciteitsstation van Liander en gemeente Schagen niet passen in het landschap. Daarom werd besloten om drie co-creatiesessies te organiseren met de architect, een landschapsontwerper en een afvaardiging van omwonenden.

Eerste ontwerp

We spreken Tessa van der Voet, omgevingsmanager bij Liander en verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedures. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van het project. “Door nieuwbouw van onder meer woningen, bedrijven en vakantiewoningen is het noodzakelijk om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten in de omgeving van Schagen. Na grondig onderzoek vonden we in de Zijpepolder de meest geschikte locatie. Samen met de architect en de gemeente Schagen hebben we een ontwerp gemaakt dat we in het najaar van 2022 tijdens een inloopavond presenteerden.”

Inspraak inwoners

Op de drukbezochte informatieavond ontstond onder de inwoners onvrede. In het bijzonder over het ontwerp met spiegelende panelen. “Er werd gezegd: u zadelt ons op met een gebouw dat totaal niet past in de landelijke omgeving”, aldus Van der Voet. “Wij, gemeente en Liander, hebben toen al snel besloten om een andere koers te varen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er draagvlak is bij omwonenden. Daarom werd afgesproken om een afspiegeling van de gemeenschap – 12 inwoners in totaal – mee te laten denken in de vervolgfasen.”

Randvoorwaarden

Er werden uiteindelijk drie werksessies georganiseerd waarbij inwoners van Sint Maarten en Sint Maartensbrug mee konden denken over een aangepast ontwerp dat aansloot bij de identiteit van de Zijpepolder, en over de landschappelijke inpassing van het gebouw. Van der Voet hierover: “De betrokkenheid was groot. Ook de wethouder was aanwezig. Hij gaf de opdracht aan de inwoners om er samen met de gemeente en Liander uit te komen op deze locatie. En er waren ook andere eisen waarmee rekening gehouden moest worden, zoals onderhouds- en toekomstbestendigheid van het gebouw. Bovendien hadden we te maken met de welstandseisen en de adviezen van ARO. Dat is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie, die we erbij betrokken omdat we in een buitengebied gingen bouwen.”

Het verdeelstation in aanbouw.

"Er is gekozen voor een natuurvriendelijk resultaat waar iedereen tevreden over was.”

Drie werksessies

Van der Voet: “De eerste sessie was oriënterend. Welke woorden horen bij de Zijpepolder? Wat is de identiteit? Maar ook: wat is er mis met het eerste ontwerp? In de tweede sessie kwamen we al meer bij de uitwerking en zijn er varianten gemaakt. In de laatste sessie zijn alle voorkeuren bij elkaar gekomen. Het resultaat was een gebouw met een houten gevel, in een rietlandschap met hogere beplanting en een bloemrijk grasland. Een natuurvriendelijk resultaat waar iedereen tevreden over was.”

Voor herhaling vatbaar?

Op de vraag of dit traject voor volgende projecten navolging verdient is Tessa van der Voet stellig: “Dit was zeker een leerzaam traject om samen met de omgeving tot een ontwerp te komen. Wij staan open voor participatie en organiseren dat ook. Want dat kan vertraging voorkomen of zelfs tot versnelling van een project leiden. Dat is goed, want het elektriciteitsnet wordt namelijk nog op heel veel plaatsen uitgebreid.“

Naar bovenNaar boven