Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie. Zij werkt in opdracht van de overheden (gemeenten, provincie en waterschappen).

Energieregio
Noord-Holland
Noord

In Noord-Holland Noord werken 17 gemeenten, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en netwerkbeheerder Liander samen aan de RES.

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord? Hier vindt u contactgegevens van de programmaorganisatie, de contactgegevens van uw gemeente en andere partijen waar we mee samenwerken.

Contactgegevens Noord

Energieregio
Noord-Holland
Zuid

In Noord-Holland Zuid werken 27 gemeenten, provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) samen aan de RES.

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid? Hier vindt u contactgegevens van de programmaorganisatie, de contactgegevens van uw gemeente en andere partijen waar we mee samenwerken

Contactgegevens Zuid

JongRES

Jong RES Nederland zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES).

JongRES Noord-Holland Noord
Mail nh-noord@jongresnederland.nl

JongRES Noord-Holland Zuid
Mail nh-zuid@jongresnederland.nl

Participatiecoalitie Noord-Holland

De Participatiecoalitie Noord-Holland is een samenwerkingsverband van Vereniging Energiecoöperaties en – initiatieven Noord Holland (VEINH) en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). Zij ondersteunt energieregio’s en gemeenten bij het betrekken van bewoners in de energietransitie.

Lees meer

Naar bovenNaar boven