Start Energievisie en pMIEK 2.0

#energievisie #energieinfrastructuur #pmiek

Illustratie Caroline Grootenboer

De provincie Noord-Holland, netbeheerders en Noord-Hollandse gemeenten gaan het komende jaar aan de slag om de Energievisie 2.0 te ontwikkelen. Dit doen zij vanuit de samenwerking in de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland. Deze visie zal het toekomstbeeld van ons energiesysteem schetsen en de weg ernaartoe. Het vormt de basis voor het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK), waarin prioritaire energie-infrastructuurprojecten worden vastgelegd.

Waarom is deze energievisie van belang?

De energietransitie is in volle gang. Om deze transitie mogelijk te maken is een ingrijpende verbouwing van het huidige energienetwerk noodzakelijk. Het vooruitkijken naar de toekomstige energievraag en energieaanbod is cruciaal en helpt om gezamenlijk de juiste stappen te zetten in deze transitie.  

In Noord-Holland-Noord en -Zuid zijn al eerder Energievisies opgesteld (je kunt ze downloaden op Taskforce Energie-Infrastructuur Noord-Holland – Provincie Noord-Holland). Deze geven een beeld van hoe energievraag, -aanbod en -infrastructuur zich na 2030 zullen ontwikkelen en in welke knooppunten deze samenkomen. Deze knooppunten zijn van regionaal belang en vormen de basis voor grootschalige investeringen in nieuwe energie-infrastructuur. De komende energievisie bouwt hierop voort en is een verdieping op de eerste ronde. Deze keer wordt  één energievisie voor geheel Noord-Holland ontwikkeld.

Serie werkateliers

De Taskforce Energie-infrastructuur gaat samen met stakeholders en ondersteund door RHDHV, de komende tijd de deelregio’s in. In een serie werkateliers wordt de Energievisie ontwikkeld, als basis voor het pMIEK. De betrokken partijen zien ernaar uit om hier samen aan te bouwen. De planning is op hoofdlijnen als volgt:

Naar bovenNaar boven