Wat is de rol van de gemeenteraad bij de warmtetransitie?

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave met directe invloed op het leven van de bewoners die je als raadslid vertegenwoordigt.

Voor de aanleg van een warmtenet wordt de straat opengebroken (foto: Nuon/Jorrit Lousberg)

Niet alleen moeten er nieuwe infrastructuren worden aangelegd voor de voordeur, ook in de woningen moet worden geïnvesteerd in isolatie en installaties. De raad kan vooraf kaders meegeven aan deze transitie: In welke wijken gaan we starten? Hoe verloopt het proces? Hoe worden bewoners betrokken? En wat moet het aan maatschappelijke baten opleveren?

Instrumenten voor gemeente
Het Wijkuitvoeringsplan, de Omgevingswet, de Wet Collectieve Warmtevoorziening (in ontwikkeling) en de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (in ontwikkeling) bieden instrumenten om als gemeente sturing te geven aan de warmtetransitie en die kaders vast te leggen.

Ondersteuning door SPDE
Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de warmtetransitie. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op!

Introductie voor raadsleden
Voor raadsleden heeft het Servicepunt Duurzame Energie een aparte webpagina ingericht: Introductie voor raadsleden – Servicepunt Duurzame Energie

Naar bovenNaar boven