Ruimtelijke inpassing elektriciteitsnet in Haarlemmermeer

In de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland voor versnelling van de netuitbreidingen ondersteunt adviesbureau Royal HaskoningDHV de netbeheerders Liander en TenneT, de provincie en gemeenten voor netuitbreidingen met hoge prioriteit. Een succesvol voorbeeld hiervan komt uit de gemeente Haarlemmermeer.

Ontwerp van het transformatorstation in de Haarlemmermeer (beeld Liander)

Frans Breg is zelfstander ondernemer in de functie van projectmanager gebiedsontwikkelingen, onder andere voor gemeente Haarlemmermeer. Zijn naamgenoot Frans van Kuijk is procesmanager ruimtelijke inpassing bij Liander. Samen werken ze aan de ontwikkeling van elektriciteitsstation Rozenburg-Zuid in de gemeente Haarlemmermeer, waarvoor nu de bouwfase wordt voorbereid. De realisatie heeft een lang voortraject gehad vanaf 2015, maar vanaf het moment dat de gemeente de locatie koos is het project gaan rollen.

Gelijkwaardig aan tafel
Wat hielp in het versnellen van de netuitbreiding was dat zowel de gemeente, Liander en TenneT als gelijkwaardige partijen aan tafel zaten. Zij konden zo transparant zijn over hun insteek en belangen. De schaarste die ontstond op het net maakte de urgentie om met elkaar er uit te komen ook dringender.

Contact met omwonenden
Nadat de mogelijk geschikte locatie voor het elektriciteitsstation in beeld kwam kon het haalbaarheidsonderzoek beginnen. In deze fase werd intensief contact met omwonenden gezocht, onder andere via keukentafel-gesprekken en informatieavonden. Daar werden zorgen en kansen besproken en vragen van bewoners beantwoord.

De transparante communicatie tussen de omwonenden, gemeente en netbeheerders heeft er mede voor gezorgd dat de gemeenteraad goed geïnformeerd was én dat het bestemmingsplan niet leidde tot ingestelde beroepen vanuit de omgeving.

Vanuit de omgeving waren er veel vragen en zorgen over geluidsoverlast van de transformatoren. Om deze reden is er met de omwonenden afgesproken dat er nog een geluidsmeting uitgevoerd zal worden ná de bouw, om te beoordelen of aan de geluidsnormen voldaan wordt.

Plannen met lange-termijnblik
De energie-infrastructuur moet met een lange termijn blik gepland worden, in lijn met de te verwachten ontwikkelingen in de gemeenten, zo stellen beide heren. Dat is in de Haarlemmermeer in de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd. Daarnaast is het belangrijk om de gemeenteraad goed te informeren over dergelijke trajecten. Een participatieproces, waarin open met bewoners wordt gesproken over eventuele kansen en zorgen is een belangrijk onderdeel van het traject.

Ruimtelijke inpassing van het net
Is dit een interessant onderwerp voor uw werk? In juni organiseert RHDHV vanuit de Taskforce Energie-infrastuctuur een webinar over ruimtelijke inpassing van het elektriciteitsnet. Wilt u daarvan op de hoogte gebracht worden, stuur dan een mail dan naar emma.schook@rhdhv.com.

Handreiking voor transformatorstations in landschap
Provincie Noord-Holland heeft voor netbeheerders en gemeenten een handreiking ontwikkeld voor het inpassen van elektriciteitsstations in ons landschap.

Naar bovenNaar boven