‘In West-Friesland is animo voor zonneweides’

Diverse initiatiefnemers tonen interesse om zonneweides te ontwikkelen in West-Friesland, zeker nu de spelregels in het beleidskader zijn beschreven. Dat zegt Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid bij gemeente Medemblik. Ze vindt het wel ongelukkig dat grondeigenaren al eerder door ontwikkelaars zijn benaderd. 

Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid bij de gemeente Medemblik

Tekst: Norbert Cuiper

Van der Valk sprak onlangs op een informatiebijeenkomst in Bovenkarspel, waar het beleidskader van West-Friesland voor zonneweides en kleine windturbines werd toegelicht. Op de bijeenkomst waren grondeigenaren en ontwikkelaars aanwezig. Enkele agrarische ondernemers zeiden verbaasd te zijn, dat ze niet eerder persoonlijk zijn uitgenodigd door de gemeente voor een gesprek over gebruik van hun grond voor zonneweides, terwijl ze hiervoor wel al zijn benaderd door ontwikkelaars. Van der Valk vertelde op de bijeenkomst over het voortraject en waarom ze nu pas persoonlijk zijn uitgenodigd.   

Na afloop van de bijeenkomst beantwoordde ze enkele vragen over het beleidskader, de communicatie en participatie. 

Wat verwacht u van het beleidskader voor West-Friesland? Zal dit voor meer zonneweides zorgen?

“Dat is wel de insteek. We hebben immers als West-Friesland een opgave in de RES 1.0. De regio wil in 2030 0,7 TWh aan duurzame energie opwekken. West-Friesland zet in om deze ambitie deels met zon op dak te realiseren.  Om in 2030 ook daadwerkelijk 0,7 TWh gerealiseerd te hebben, is ook duurzame opwek op land nodig. Het beleidskader geeft aan hoe we dit willen doen.”  

Wat voor reacties heeft u gekregen na de bijeenkomst in Bovenkarspel?

“Het is nu nog wat te vroeg om alle reacties op te halen. Initiatiefnemers hebben tot 1 november 2023 de tijd om hun interesse kenbaar te maken. Het is al wel duidelijk dat er initiatiefnemers zijn die aan de slag willen in West-Friesland binnen de zoekgebieden van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Dat blijkt uit het feit dat veel ontwikkelaars zich hadden gemeld voor de bijeenkomst in Bovenkarspel.”

Op de bijeenkomst waren ook commerciële ontwikkelaars aanwezig, zoals GroenLeven en Novar. Hebben deze partijen ook inspraak gehad voor het beleidskader?

“Nee, commerciële partijen hebben hierin geen inspraak gehad. Wel dorpsraden, energiecoöperaties, Liander, LTO, natuurorganisaties en andere samenwerkingspartners.” 

Volgens enkele grondeigenaren zijn ze niet eerder benaderd door de gemeente. Hoe zit dit?

“We hebben natuurlijk eerder gecommuniceerd over de RES 1.0. Bijvoorbeeld na besluitvorming van de RES. Maar ook bijvoorbeeld met de enquête onder inwoners om hun mening op te halen over zonne- en windenergie in West-Friesland. Dit is gebeurd via nieuwsbrieven, social media, krantberichten, etc. De uitkomsten hebben we gebruikt voor het beleidskader. De gemeenten hebben niet eerder de grondeigenaren specifiek bericht over dat hun gronden in een RES-zoekgebied liggen. Dit hebben we pas gedaan toen het beleid vastgesteld was. We vonden dit toen pas het juiste moment. Het is natuurlijk wel ongelukkig dat deze grondeigenaren al veel eerder door ontwikkelaars zijn benaderd.”   

Participatie is een belangrijk onderdeel in het West-Friese beleidskader. Hoe kijken jullie hiernaar? Kunnen gemeenten de vergunning weigeren als bijv. 50 procent lokaal eigendom niet wordt gehaald?

“Dit uitgangspunt is opgenomen in het beleidskader. Het kan voor de gemeente een reden zijn om een vergunning te weigeren.”  

Naar bovenNaar boven