Coalitie Noord-Holland wil energietransitie versnellen 

Provincie Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Ze willen de energietransitie versnellen en zorgen dat iedereen hierin mee kan doen.

Zonnepanelen op een groot dak in Nieuw Vennep (foto Johannes Abeling uit beeldbank Provincie NH)

Dat staat in het coalitieakkoord dat de vier partijen op donderdag 6 juli hebben gepresenteerd, meldt Provincie Noord-Holland in een persbericht.  

Energietransitie 
De coalitie wil de transitie naar duurzame energiebronnen versnellen en wil ervoor zorgen dat iedereen hierin mee kan doen. Voor bepaalde groepen kan dat lastig zijn, zoals mensen die in slecht geïsoleerde huizen wonen en niet genoeg geld hebben voor isolatie en zonnepanelen. “Dan dreigt energiearmoede. We vragen hiervoor aandacht in gesprekken met het Rijk over inzet van middelen uit het klimaatfonds,” schrijven de coalitiepartijen. 

Netcongestie 
Het oplossen van netcongestie is daarnaast cruciaal, vindt de coalitie. “Netcongestie is een enorm probleem. Het zet de provincie op slot. Het is niet alleen een randvoorwaarde voor de energietransitie, maar ook voor het verduurzamen van bedrijven en het behalen van de woningbouwopgave.” De coalitie wil ruimte maken voor energie-infrastructuur, waaronder transformatorstations, aanlanding van windenergie en het waterstofnetwerk. “Ook zetten we in op het versnellen van procedures.” 

Doorgaan met RES-aanpak  
De aanpak met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) wordt voortgezet, meldt de coalitie. “We geven ruimte voor het uitvoeren van de RES’en en zullen daar waar nodig ondersteuning bieden.” De partijen vinden dat bij zonnepanelen plaatsing op daken voorrang krijgt en dat bij windmolens minder geluidsgevoelige locaties zoals industrieterreinen de voorkeur hebben. De coalitie belooft dit uit te werken in een afwegingskader in de vorm van een zonneladder en een windladder. 

Wind op land 
De coalitie geeft de voorkeur aan windmolens op zee, maar vindt ook dat windmolens op land onder voorwaarden nodig zijn. Daarbij wil ze de gezondheid van omwonenden beschermen. “Hiervoor zal de rijksoverheid begin 2024 nieuwe regelgeving vaststellen. We zullen deze wetgeving zo snel mogelijk implementeren in onze eigen kaders en in de vergunningverlening.” In de tussentijd wil de coalitie nieuwe initiatieven beoordelen op basis van de nieuwe landelijke normen.

Zonne-energie 
De mogelijkheden van zonne-energie worden nog onvoldoende benut, vindt de coalitie. Ze wil plaatsing van zonnepanelen op daken of gevels verplicht stellen. Ook wil de coalitie zoveel mogelijk zonnepanelen op provinciale gebouwen, wegen en geluidsschermen. Ze is een voorstander van dubbel ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op parkeerterreinen met elektrische laadpalen. Grote zonneweides in het buitengebied vindt ze niet nodig. De coalitie is terughoudend met zonneweides op hoogwaardige landbouwgrond.  

Alternatieve energiebronnen 
De coalitie ziet ook kansen voor alternatieve energiebronnen, zoals aardwarmte en aquathermie. Ze stimuleert de ontwikkeling van waterstof. “De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder gaan hier een belangrijke rol in spelen.” De coalitie wil voor- en nadelen van thorium en small modular reactors (kleine kerncentrales) in beeld brengen. “Het gaat om een verkenning. In deze collegeperiode worden geen initiatieven of voorbereidende handelingen voor een nieuwe kerncentrale genomen.” 

Energiecoöperaties 
De partijen in de coalitie merken dat lokale energiecoöperaties kunnen bijdragen aan het draagvlak voor de energietransitie. “We zien dat enthousiasme van bewoners vaak vastloopt in bijvoorbeeld de wirwar van procedures en een gebrek aan startkapitaal. We willen dit soort organisaties stimuleren en ondersteunen met kennis en begeleiden bij de zoektocht naar financiële mogelijkheden. Hiervoor zullen we het Servicepunt Duurzame Energie uitbreiden.”

Naar bovenNaar boven