Onderzoek naar zon en wind langs snelwegen

Het Rijk, provincie Noord-Holland en elf omliggende gemeenten onderzoeken samen de mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 hernieuwbare energie op te wekken.

 

Impressie van de mogelijk nieuwe situatie van de middenberm langs de A37 (Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers)

De omliggende gemeenten zijn Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Alkmaar, Heiloo, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest. Het onderzoek gebeurt in het kader van het Rijksprogramma Opwek Energie Rijksvastgoed (OER). Een van de opties is het plaatsen van zonnepanelen in de tussenberm, op de geluidsschermen of op naastgelegen open stukken grond.

Ook de mogelijke plaatsing van windturbines binnen de zoekgebieden uit de Regionale Energiestrategieën (RES) is onderdeel van de voorverkenning. Op andere tracés van snelwegen in Nederland is al ervaring opgedaan en zijn plannen voor soortgelijke ontwikkelingen in een vergevorderd stadium, zoals langs de A6 in Flevoland en langs de A37 in Drenthe. 

Voorverkenning
De gebieden langs en tussen de A9-A5-A22 vallen binnen beide Noord-Hollandse RES-regio’s. Het Rijk, de provincie, gemeenten en de beheerder van het elektriciteitsnetwerk werken gezamenlijk aan een voorverkenning. Deze voorverkenning zal kansen, randvoorwaarden en beperkingen in beeld brengen voor het opwekken van hernieuwbare energie langs de wegen.

Goede communicatie en participatie met omwonenden maakt deel uit van eventuele vervolgstappen en start als de voorverkenning afgerond is. De voorverkenning zal minimaal zes maanden duren. De daarop volgende verkenning gaat de kansrijke locaties nader verkennen.

Naar bovenNaar boven