Noord-Holland onderzoekt duurzame energie langs snelwegen

Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Uit een voorverkenning blijkt dat er langs de A9, A5, A22 en noordelijke delen van de A1 en A2 een potentieel is van bijna 700 hectare, voornamelijk voor zon en een klein deel wind.

Een zonnepanelenveld in Flevoland, bij knooppunt Almere (foto Rijkswaterstaat)

Komend jaar onderzoeken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, netbeheerder Liander en twaalf omliggende gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen) samen welke mogelijkheden hiervoor zijn. Deze partijen willen gezamenlijk nader verkennen of en hoe de gronden en/of geluidsschermen langs de A9, A5, A22, A2 en A1 geschikt zijn voor opwekking van hernieuwbare energie. Dat hebben ze afgesproken in een intentieverklaring die zij hebben ondertekend.

Zon en wind langs snelwegen
De opwekking van duurzame energie langs snelwegen draagt bij aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De hiervoor benodigde ruimte is daarbij in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, een grote uitdaging. Daarom werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie. Deze beschrijft hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het beschikbaar stellen van ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

Duizend voetbalvelden beschikbaar
Vanaf het voorjaar 2022 is een vooronderzoek uitgevoerd naar hoe geschikt de ruimte langs snelwegen in Noord-Holland is. Hieruit blijkt zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar voor het opwekken van energie. Dit is vergelijkbaar met een oppervlakte van bijna duizend voetbalvelden. Voor opwek van zonne-energie is 685,7 hectare beschikbaar, voor windenergie 7,8 ha. Het gaat om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond.

Pilotprojecten
Rijkswaterstaat voert al een aantal pilotprojecten in Nederland uit, om ervaring op te doen en te kijken wat de beste aanpak is. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de snelweg A7, bij vier knooppunten: Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Deze pilot keek onder andere naar kosten van energieopwekking, inpassing in het landschap en verkeersveiligheid.

Vervolgonderzoek en participatie
“De volgende stap is dat we kansrijke locaties beter onderzoeken, waarbij goede communicatie en betrokkenheid met omwonenden een grote rol speelt. We verwachten dat het onderzoek een jaar gaat duren en eind 2023 wordt afgerond,” aldus Rijkswaterstaat.

OER-programma
Het onderzoek gebeurt in het kader van het OER-programma. OER staat voor Opwek van Energie op Rijksvastgoed. Met dit programma stelt het Rijk haar vastgoed beschikbaar voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dit gebeurt wanneer gemeenten en provincies hier een verzoek voor doen.

Bron: Rijkswaterstaat

Naar bovenNaar boven