Lees-, luister- en kijktips voor de zomer

Welke boeken, podcasts en films raden we u aan voor de zomervakantie? Naast de serieuze tips die raken aan de energietransitie geven we ook onze persoonlijke favoriete kijktips.

Scéne uit de documentaire 'De groene hemel' van Roel van Dalen

Leestips

Beleidsprogramma kabinet voor klimaatbeleid
Het beleidsprogramma voor het klimaatbeleid is de uitwerking van het coalitieakkoord en gaat over de komende tien jaar. “We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú gemaakt worden”, aldus Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.

The Ministry of the Future – Kim Stanley Robinson
Science fiction. Favoriete boek van Barack Obama. In 2025 wordt een nieuwe wereldwijde organisatie opgericht om de belangen van toekomstige generaties te behartigen en om alle levende wezens te beschermen. Het wordt al snel bekend als het Ministerie van de Toekomst. Het boek toont hoe klimaatverandering op iedereen effect zal hebben.

Essay ‘RES’en: Van doel naar beweging’ – Jan Rotmans
Jan Rotmans pleit ervoor om de RES’en uit te laten groeien tot een beweging, die vanuit positieve kernwaarden in staat is om de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving te versnellen. Succesvolle bewegingen uit het verleden hadden gedeelde kernwaarden, principes, symbolen, rituelen en leiders. Dat kan je toepassen op de RES’en, met als gevolg een maatschappelijke energiebeweging van onderop, die geworteld is in de regio’s.

De rekening van een schone neus – De Groene Amsterdammer
De energiehuishouding van Nederland moet op de schop, met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en de economie. Dit artikel uit 2019 laat zien dat de problemen van energiearmoede en werkgelegenheid al enkele jaren bekend zijn, maar dat ze nog niet zijn opgelost. ‘Er moet dringend iets gebeuren, anders wordt de kloof tussen rijk en arm in Nederland groter.’

Zet ze maar op zee – Chris Westra
Windenergie van zee wordt één van onze belangrijkste energiebronnen. De windturbines worden groter, hoger dan de Eiffeltoren, worden verder op zee gebouwd en zelfs op drijvende constructies op de oceaan geplaatst. In de toekomst zullen windturbines geheel automatisch hun werk doen en waterstof produceren die met robot-duikbootjes naar een verzamelpunt wordt gebracht.

Landschap van de toekomst – Steunpunt Erfgoed Noord-Holland
De druk op het Noord-Hollandse landschap komt van alle kanten: voor elke vierkante meter grond staan tal van functies te dringen. De energietransitie, de transitie van de agrarische sector en de transitie van het watersysteem vragen om nieuwe keuzes en overwegingen. Waar staat het cultuurlandschap onder druk? Waar schuren de belangen, botsen ze of gaan ze juist goed samen?

Luistertips

Kijktips

Don’t look up
Wanneer astronoom Randall Mindy en zijn stagiaire Kate ontdekken dat een komeet over zes maanden een einde zal maken aan het leven op aarde, nemen ze direct contact op met NASA en maken ze een afspraak met de Amerikaanse president. Die kan dit slechte nieuws niet gebruiken in de aanloop naar de verkiezingen en besluit voorlopig geen actie te ondernemen.

De Groene Hemel
In ‘De Groene Hemel’ staat de ‘groene onderwijzer’ Bert Ydema uit Amsterdam centraal. Bijna veertig jaar lang heeft meester Bert zijn ziel en zaligheid gelegd in het bijbrengen van liefde voor de natuur aan duizenden Amsterdamse schoolkinderen. Bert leert de kinderen over waar het leven vandaan komt. Onder zijn bezielende leiding leren ze zaaien, onkruid wieden en oogsten.

The Handmaid’s Tale
The Handmaid’s Tale, gebaseerd op het boek van Margaret Atwood, gaat over een religieuze denkbeeldige samenleving waarin vrouwen geen rechten meer hebben en alleen worden gebruikt om kinderen te baren. Een indrukwekkend verhaal over thema’s die ook in onze tijd een rol spelen: religieus extremisme, zelfbeschikkingsrecht, populisme en conservatieve ideeën in crisistijd.

Riders of Justice
Zwarte komedie van Anders Thomas Jensen met Mads Mikkelsen. Als blijkt dat de vrouw van beroepsmilitair Markus is omgekomen tijdens een tragisch treinongeluk, keert hij noodgedwongen naar huis om voor hun dochter Mathilde te zorgen.

‘Now something is slowly changing’
“Elke week worden er tien kerken gesloten. Dat is, denk ik, een van de redenen dat er zoveel behoefte is aan coaching.” Dat zegt een van de vele sprekers in deze documentaire, die allerlei manieren van zelfontplooiing en cursussen voor innerlijke groei en persoonlijke effectiviteit in beeld brengt. De film observeert de hedendaagse zoektocht naar persoonlijke groei en zingeving.

Naar bovenNaar boven