Informatieavond voor raadsleden: Energietransitie in vogelvlucht

Als (nieuw) gemeenteraadslid komen er veel uitdagingen op u af, waaronder de energietransitie. De uitvoering van de lokale plannen voor duurzame energie ligt bij gemeenten. Wat moet u weten om daarover te kunnen meebeslissen?

Hiervoor werd op woensdagavond 1 juni een online informatieavond gehouden. Centrale thema’s waren de Regionale Energiestrategie (RES), de warmtetransitie, en de benodigde energie-infrastructuur inclusief waterstof.

Deze bijeenkomst organiseerden we samen met de provincie Noord-Holland en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE).

Onder leiding van tafelvoorzitter Matthijs Wind gingen we in op actualiteit en achtergronden. We gaven een vooruitblik op wat de komende vier jaar op gemeenten, en dus ook op u als raadslid, afkomt.

Tijdens de bijeenkomst was het mogelijk om vragen te stellen via de chat. Het laatste half uur konden enkele raadsleden hun vragen stellen aan de sprekers. De sessie is terug te kijken via onderstaande video.

Vragen?

Heeft u nog inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze sessie? De sprekers zijn hiervoor te benaderen via onderstaande mailadressen:

Odile Rasch ORasch@alkmaar.nl

Marco Berkhout berkhoutm@noord-holland.nl

Sijas Akkerman Sijas.Akkerman@mnh.nl

Jade Oudejans jade.oudejans@servicepuntde.nl

Yolande Koot KOOTE@Noord-Holland.nl

Pim van Herk HERKP@Noord-Holland.nl

Maartje van de Ven venm@noord-holland.nl

Ellen van der Heijden heijdene@noord-holland.nl

Lars Heldring lars.heldring@wur.nl

Bert Ross bert.ross@alliander.com

Ingrid Giebels Ingrid.Giebels@overmorgen.nl

Informatiepagina voor (nieuwe) raadsleden
Wilt u meer weten over de RES? Neem dan een kijkje op onze pagina voor (nieuwe) raadsleden.

Naar bovenNaar boven