Lunchsessie 'Financiële hulp bij plannen voor duurzame energieopwekking' voor projectontwikkelaars en energiecoöperaties

Solar carport bij Bloemendaal aan Zee

Provincie Noord-Holland biedt financiële hulp bij de uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind. Er is ondersteuning bij onder andere participatie met bewoners en meervoudig ruimtegebruik. Dit is interessant voor gemeenten, maar ook voor energiecoöperaties en projectontwikkelaars.

Tijdens een online lunchessessie op donderdag 8 september hebben we dit toegelicht. De sessie werd georganiseerd door RES-organisatie Noord-Holland samen met de provincie Noord-Holland. Hieronder is de sessie terug te kijken en staan de presentaties en meer informatie over de regelingen.

Procesparticipatie
Pierre Kas sprak over de regeling voor procesparticipatie. Deze subsidieregeling helpt gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties bij participatie met bewoners. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor het opwekken van hernieuwbare energie. Een team van experts helpt met participatie in en rond het zoekgebied in samenwerking met de betrokkenen.

Meervoudig ruimtegebruik
Thijs Stam sprak over de regeling voor meervoudig ruimtegebruik. Deze regeling helpt initiatiefnemers te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld door het combineren van zonne-energie met natuur en/of landbouw. Ook dit draagt bij aan meer draagvlak, aldus Stam. Randvoorwaarde is dat het project vernieuwend moet zijn.

Solar carports
Lútzen van den Dobbelsteen sprak over de regeling voor solar carports. De subsidie kan worden gebruikt voor onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties, voor het realiseren van de solar carport zelf, en voor tijdelijke opslag van elektriciteit via batterijen in de carport. De regeling is vooral opgezet voor de grotere solar carports, aldus Van den Dobbelsteen.

Contactgegevens sprekers

Onder 's werelds grootste solar carport in Biddinghuizen grazen schapen en koeien als er geen bezoekers zijn op het Lowlands-terrein (foto Leo Jaarsma)
Naar bovenNaar boven