Lunchsessie 'RES voor ontwikkelaars duurzame energie'

Wij nodigen ontwikkelaars van duurzame energieprojecten uit voor een online lunchsessie op dinsdag 25 oktober van 12:00 tot 13:00 uur.

We gaan tijdens deze sessie in op actuele ontwikkelingen in beleid en stimuleringsregelingen voor de opwekking van wind- en zonne-energie. Ook horen wij graag waar je als ontwikkelaar tegenaan loopt bij plannen voor een duurzaam energieproject. Waar zie jij kansen die nog onvoldoende worden benut?

  • Wanneer? Dinsdag 25 oktober 2022
  • Hoe laat? Van 12:00 tot 13:00 uur
  • Waar? Online, via Teams
  • Voor wie: ontwikkelaars van duurzame energieprojecten

Programma

Op de agenda staan:

  • Actuele ontwikkelingen

In de regio Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid wordt door de overheden hard gewerkt om de opwek van zon- en windenergie te stimuleren. We praten u bij over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid en stimuleringsmaatregelen.

  • Kansen en beren op de weg

We gaan graag met u in gesprek om te horen waar u tegen aan loopt bij het ontwikkelen van zon- en windprojecten op land, water of op dak. En waar u kansen ziet, die nog onvoldoende worden benut.

Dit is de tweede lunchsessie over de ondersteuning van de provincie voor de RES. Op 8 september j.l. was de eerste. Deze kunt u hier terugkijken.

Kennissessies

Als programmaorganisatie faciliteren wij gemeenten, waterschappen en provincie bij het proces rond de Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland. Het delen van kennis is hier een belangrijk onderdeel van. Hiervoor brengen wij overheden, bedrijfsleven en kennisorganisaties met elkaar in verbinding.

Samen met partners organiseren wij kennissessies over actuele vraagstukken rond de RES, zoals participatie, netcapaciteit, warmtetransitie en het betrekken van jongeren.

Binnenkort vinden nieuwe kennissessies plaats. Dit maken wij bekend via deze website, onze nieuwsbrief en social media.

Inschrijven nieuwsbrief
LinkedIn energieregio Noord-Holland Noord
LinkedIn energieregio Noord-Holland Zuid
Twitter energieregio Noord-Holland Noord
Twitter energieregio Noord-Holland Zuid

Wilt u de kennissessies terug zien? Klik hier voor een overzicht.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven