Inspiratiebijeenkomst/werksessie 23 februari 2023

Aan de slag met meervoudig ruimtegebruik

Zon of wind combineren met andere functies: hoe doe je dat? Leer met elkaar van praktijkcases

Zonnepanelen boven drassige veengronden, lichtdoorlatende PV-panelen boven akkerbouw of fruitteelt, een natuurinclusief zonnepark of windturbines in een agrarisch landschap. Het zijn voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse ruimte in Noord-Holland en kunnen we opgaven zoals energietransitie, biodiversiteit en stikstofreductie koppelen.

Werksessie
Tijdens een inspiratiebijeenkomst op locatie gaan we in groepen aan de slag met praktijkcases op gebied van meervoudig ruimtegebruik. Hoe pak je dit aan? Wat hebben initiatiefnemers hiervoor nodig? Welke goede ervaringen zijn er elders? Doel is om met elkaar te leren wat de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik in de praktijk zijn.

Geef case door svp
Heb je een project op het oog waarvoor je de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik samen wilt laten onderzoeken? Geef dit aan door een mail te sturen naar info@energieregionh.nl. We selecteren een aantal projecten om tijdens de bijeenkomst samen aan te werken. Afhankelijk van de voorbeelden schakelen we experts in op het gebied van ecologie, akkerbouw, recreatie of landschap.

Programma
Deze werksessie vindt plaats op donderdag 23 februari 2023, van 13.00 tot 16:00 uur. Van 12.30 tot 13.00 uur is er een lunch. De locatie is De Oude Keuken, Oude Parklaan 117, 1901 ZZ Castricum (Bakkum).

Meld je snel aan, want vol is vol!

Kennissessies

Als programmaorganisatie faciliteren wij gemeenten, waterschappen en provincie bij het proces rond de Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland. Het delen van kennis is hier een belangrijk onderdeel van. Hiervoor brengen wij overheden, bedrijfsleven en kennisorganisaties met elkaar in verbinding.

Samen met partners organiseren wij kennissessies over actuele vraagstukken rond de RES, zoals participatie, netcapaciteit, warmtetransitie en het betrekken van jongeren.

Binnenkort vinden nieuwe kennissessies plaats. Dit maken wij bekend via de agenda op deze website, onze nieuwsbrief en social media.

Inschrijven nieuwsbrief
LinkedIn energieregio Noord-Holland Noord
LinkedIn energieregio Noord-Holland Zuid
Twitter energieregio Noord-Holland Noord
Twitter energieregio Noord-Holland Zuid

 

Wilt u de kennissessies terug zien? Klik hier voor een overzicht.

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven