Webinar woensdag 28 juni over voortgang energietransitie

De Energieregio NH gaat door!

In Noord-Holland wordt hard gewerkt aan de energietransitie. Een webinar van de provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland op woensdagavond 28 juni geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen.

Waarover?

Laatste stand van zaken over de uitvoering van de RES, energie-infrastructuur en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Waar?

De uitzending is online te volgen via Teams

Wanneer?

Woensdagavond 28 juni van 19:30 tot 21:00

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken bij de energietransitie in Noord-Holland, en volksvertegenwoordigers (raadsleden, Statenleden en bestuurders waterschappen)

Energietransitie is in volle gang
In Noord-Holland wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES), de verduurzaming van onze woningen en bedrijventerreinen, en de uitrol van bijbehorende energie-infrastructuur en slimme netoplossingen. Dit komt in het eerste deel van de uitzending aan bod.  

In het tweede deel gaan we in op de warmtetransitie, hoe wijken van het gas afgaan en de kansen voor aquathermie. We laten ook de goede voorbeelden uit de regio’s aan het woord.  

De bijeenkomt wordt online via Teams gehouden op woensdagavond 28 juni van 19:30 tot 21:00. Tijdens de uitzending kunnen kijkers vragen stellen via de chat. Aan het eind blikken we vooruit op de activiteiten in de zomer en het najaar. 

Programma

19.30 Herijking RES, verduurzaming bedrijventereinen en slimme netoplossingen

  • Herijking RES (2.0) en de rol van raden/staten/algemeen bestuur en stakeholders, voortgang uitvoering in NHZ en NHN (+ geboden hulp provincie/RES)  –  Odile Rasch, Programmamanager RES 
  • Groei zon op dak en introductie RES-viewer  -  Paul Friedel, Provincie NH 
  • Hoe gaat dit worden aangesloten op de e-infra, waarom is 2.0 belangrijk? - Liander 
  • Verduurzaming bedrijventerreinen: beleid en praktijk – Marina Schuijt, Provincie NH 
  • Slimme netoplossingen – René Strik, BE Plus 

20.10 Warmtetransitie in de gebouwde omgeving 

  • Wat is de doelstelling voor de gebouwde omgeving en wat biedt de provincie? – Pim van Herk, Provincie NH 
  • Hoe gaat dat nu in de praktijk een wijk van het gas af? – Nicole van Wijk, Woonwaard 
  • Wat betekent dat voor het energienet in de wijken?  – Liander 
  • Kansen voor aquathermie  – Harry de Brouw, Waternet 

20.50 Afronding en vooruitblik 

Kennissessies

Als programmaorganisatie faciliteren wij gemeenten, waterschappen en provincie bij het proces rond de Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland. Het delen van kennis is hier een belangrijk onderdeel van. Hiervoor brengen wij overheden, bedrijfsleven en kennisorganisaties met elkaar in verbinding.

Samen met partners organiseren wij kennissessies over actuele vraagstukken rond de RES, zoals participatie, netcapaciteit, warmtetransitie en het betrekken van jongeren.

Binnenkort vinden nieuwe kennissessies plaats. Dit maken wij bekend via de agenda op deze website, onze nieuwsbrief en social media.

Inschrijven nieuwsbrief
LinkedIn energieregio Noord-Holland Noord
LinkedIn energieregio Noord-Holland Zuid
Twitter energieregio Noord-Holland Noord
Twitter energieregio Noord-Holland Zuid

Wil je de kennissessies terug zien? Klik hier voor een overzicht.

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven