Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

Samen met de Participatiecoalitie Noord-Holland organiseerde de RES-programmaorganisatie op donderdag 17 maart de kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden – lessen uit de praktijk’. 

 

Tijdens deze kennissessie bespraken we kort de lessen uit de evaluatie van de communicatie en participatie bij de RES 1.0 in Noord-Holland. We gingen vooral in op ervaringen uit de praktijk en de do’s en don’ts als het gaat om participatie bij de uitwerking van zoekgebieden, op basis van de ervaringen in gemeente Diemen en in de regio Westfriesland.

Marco Berkhout, programmamanager RES NHZ, presenteerde eerst de belangrijkste lessen uit de evaluatie van de communicatie en participatie voor de RES 1.0 in Noord-Holland. Hij verwoordde de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport van I&O Research.

Diemen en Amsterdam
Daarna spraken Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie NH, wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van gemeente Diemen, beleidsadviseur energietransitie Markus Schmid van gemeente Diemen, Naut Kusters van Windalarm, en beleidsadviseur energietransitie Juliane Kürschner van de gemeente Amsterdam over hun ervaringen en lessen voor participatie.

West-Friesland
Na de pauze kwamen de ervaringen van de regio West-Friesland aan bod. Daarvoor zaten aan tafel Rick Beugels, beleidsadviseur van de gemeente Koggenland, business ontwikkelaar zon & wind Jilt Sietsma van HVC en zonnepark Tripkouw, en Sjon Wagenaar van energiecoöperatie West-Friesland, tevens raadslid voor de gemeente Drechterland.

Presentaties

Contactgegevens

Sijas Akkerman  – sijas.akkerman@mnh.nl

Marco Berkhout  – berkhoutm@noord-holland.nl

Energieregio NHN  – info@energieregionhn.nl

Energieregio NHZ    – info@energieregionhz.nl

Participatiecoalitie NH  – info@participatiecoalitie-NH.nl

Gemeente Diemen  – diemen.nl/res

Naar bovenNaar boven