KENNISSESSIE
14 APRIL 2022

Slimme oplossingen op
of buiten het net

Hoe pakken
we filevorming
op het
elektriciteitsnet
(netcongestie)
aan?

KENNISSESSIE
14 APRIL 2022

Slimme oplossingen op
of buiten het net

Hoe pakken
we filevorming
op het
elektriciteitsnet
(netcongestie)
aan?

Oplossingen RES-Oplossingen

RES_VoorbeeldenVoorbeelden

Oplossingen RES-Oplossingen

Smart charging

Verspreiden van oplaadmomenten, zodat het actuele aanbod aan wind- en zonne-energie gebruikt kan worden. Ook effectief bij verdere elektrificatie van landbouwmachines.

Energy hub

Een decentraal elektriciteitsnet met lokale opwek, opslag en gebruik van duurzame energie. Dit gebeurt bij de ijsbaan De Meent in Alkmaar, met een solar carport voor elektrische auto’s.

Greenport Noord-Holland Noord

WKK’s verminderen netcongestie en steeds belangrijker voor de business case bij tuinders: warmte, elektra en CO2. Waterstof komt eraan!

Cable pooling

Zonnepanelen en windmolens delen één aansluiting en wisselen elkaar af in piekmomenten. Bespaart kosten voor netbeheerder en ondernemer.

Smart charging

Verspreiden van oplaadmomenten, zodat het actuele aanbod aan wind- en zonne-energie gebruikt kan worden. Ook effectief bij verdere elektrificatie van landbouwmachines.

Energy hub

Een decentraal elektriciteitsnet met lokale opwek, opslag en gebruik van duurzame energie. Dit gebeurt bij de ijsbaan De Meent in Alkmaar, met een solar carport voor elektrische auto’s.

Greenport Noord-Holland Noord

WKK’s verminderen netcongestie en steeds belangrijker voor de business case bij tuinders: warmte, elektra en CO2. Waterstof komt eraan!

Bedrijventerrein Boekelermeer

…en toen kwam de congestie. Met maatwerk achter de meter en een sterk collectief kwam ‘de stroom’ op gang.

Bedrijventerrein Hazeldonk

vermindert netcongestie door directe afname van wind- en zonne-energie via één en dezelfde kabel (cable pooling).

Cable pooling

Zonnepanelen en windmolens delen één aansluiting en wisselen elkaar af in piekmomenten. Bespaart kosten voor netbeheerder en ondernemer.

Smart charging

Verspreiden van oplaadmomenten, zodat het actuele aanbod aan wind- en zonne-energie gebruikt kan worden. Ook effectief bij verdere elektrificatie van landbouwmachines.

Energy hub

Een decentraal elektriciteitsnet met lokale opwek, opslag en gebruik van duurzame energie. Dit gebeurt bij de ijsbaan De Meent in Alkmaar, met een solar carport voor elektrische auto’s.

RES_VoorbeeldenVoorbeelden 

Greenport Noord-Holland Noord

WKK’s verminderen netcongestie en steeds belangrijker voor de business case bij tuinders: warmte, elektra en CO2. Waterstof komt eraan!

Bedrijventerrein Boekelermeer

…en toen kwam de congestie. Met maatwerk achter de meter en een sterk collectief kwam ‘de stroom’ op gang.

Bedrijventerrein Hazeldonk

vermindert netcongestie door directe afname van wind- en zonne-energie via één en dezelfde kabel (cable pooling).

 

Laat grote bedrijven in de buurt van een windpark gebruik maken van lokaal opgewekte groene stroom.

 

Combineer initiatieven binnen een (agrarisch) gebied of bedrijven- terrein. Zo kun je samen efficiënt gebruik maken van het net.

 

Help de ondernemers door kennis te delen en bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld samen met Liander.


Gouden tip Verticale zonnepanelen voor optimale spreiding productie. (oost-west is ook al beter dan de zuidelijke opstelling).

Hulp nodig?


Initiatiefnemers die wegens netcongestie geen aansluiting kunnen krijgen op het net, kunnen voor hulp terecht bij de werkgroep Slimme Energie Systemen van de Taskforce Energie Infra.

Deel deze informatie:

Cable pooling

Als het hard waait dan schijnt de zon meestal niet, en omgekeerd. Waar zonnepanelen en windmolens dicht bij elkaar staan, kan daardoor worden volstaan met maar één aansluiting in plaats van twee.

Smart charging

Smart charging is het slim laden van batterijen, bijvoorbeeld bij elektrische auto’s: de meeste elektrische auto’s worden nu ’s avonds opgeladen. Slimmer is om het laden af te stemmen op het actuele aanbod van zon- of windenergie. Dit kan door later of minder snel te laden, waardoor niet alle elektrische auto’s tegelijk laden. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder belast én kan stroom tegen een gunstiger tarief worden geleverd.

Energy hub

In energy hubs komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk, dat de opwek, de opslag en het verbruik steeds in een onderlinge balans brengt. De lokale uitwisseling van duurzame energie voorkomt dat het elektriciteitsnet wordt overbelast. Een voorbeeld is de ijsbaan De Meent in Alkmaar met daarnaast een laadplein voor elektrische auto’s. Begin hiermee bij bedrijven- terreinen: daar maken bedrijven vaak al gebruik van een gezamenlijke infrastructuur voor energie en ICT.

Greenport Noord- Holland Noord

Vertegenwoordigt de glastuin- ders, die wkk’s gebruiken. Wkk staat voor warmtekrachtkoppeling, waarbij zowel warmte als elektriciteit wordt geproduceerd. Als tuinders overstappen op geothermie hoeven ze hun wkk’s niet meer te gebruiken. Daarmee kunnen ze helpen om de netcongestie te verminderen. De warmte kan ook via een warmtenet worden geleverd aan woningen, zoals in het glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard. Door de hoge gasprijs over- wegen sommige tuinders om over te stappen op waterstof.

Bedrijventerrein Boekelermeer

Bij Alkmaar pakt netcongestie aan door het energieverbruik van de bedrijven te verminderen en tegelijkertijd te vergroenen. Bedrijven kunnen investeren in zonnepanelen, warmtepompen en batterijen voor energieopslag en procesoptimali- satie. Daardoor kunnen ze flink besparen op de energiekosten en deze investeringen snel terug- verdienen. Het bedrijventerrein beschikt over zware energie-infrastructuur waardoor de gasnetten te gebruiken zijn voor waterstof en groen gas. Ook kunnen bedrijven profiteren van de warmtelevering door HVC.

Bedrijventerrein Hazeldonk

Bij Breda wil energieneutraal worden. De bedrijven sloten daarvoor een green deal met Enexis. Directe afname van windenergie moet de netcongestie verminderen. Eén van de bedrijven is Frigo, dat haar vrieshuis voorziet van zonne- en wind- energie, via één en dezelfde kabel (cable pooling). Een slim energiemanagementsysteem stuurt de energiestromen naar de gewenste plekken, inclusief een opslagsysteem met batterijen. Bij een groot aanbod van wind- zonne-energie kan Frigo dit gebruiken om het vrieshuis sterker te koelen. Bedoeling is om dit systeem op te schalen, zodat meerdere bedrijven en woningen kunnen profiteren van de beschikbare wind- en zonne-energie.

Naar bovenNaar boven