Documenten Energieregio
Noord-Holland
Zuid

Hier vindt u documenten en middelen die u kunt gebruiken in uw werk voor de RES regio. Zo vindt u hier documenten met informatie over het proces, de planning en handreikingen, maar ook presentaties van bijeenkomsten. En meer. Mist u bepaalde informatie of documenten? Laat het ons dan weten.

Een PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

RES 1.0

20210421 Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid (pdf – 153 MB)

20210421 Samenvatting Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid (pdf -12 MB)

20210421 Katern RES proces NHZ (pdf – 2 MB)

20210421 Katern rollen, beleidskaders en instrumenten NHZ (pdf – 81 MB)

20210421 Katern thematafels NHZ (pdf – 4 MB)

20210421 Katern MER en milieu-effecten NHZ (pdf – 2 MB)

20210421 Katern innovatie NHZ (pdf – 4 MB)

20210421 Infographic proces RES 1.0 NHZ (pdf – 2 MB)

Bijlage 4 Netimpactanalyse Noord-Holland Zuid (pdf – 9 MB)

Kaarten

20210421 RES Energieregio NHZ (pdf – 7 MB)

20210421 RES Energieregio NHZ (jpg – 16 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amstelland (pdf – 16 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amstelland (jpg – 185 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amstelland zoekgebieden (jpg – 183 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amsterdam (pdf – 3 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amsterdam zoekgebieden zon en wind (jpg – 377 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amsterdam zoekgebied wind (jpg – 322 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Gooi en Vechtstreek (pdf – 14 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Gooi en Vechtstreek Zoekgebieden (jpg – 176 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Gooi en Vechtstreek (jpg – 184 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Haarlemmermeer (pdf – 15 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Haarlemmermeer Zoekgebieden

20210421 RES NHZ Deelregio Haarlemmermeer

20210421 RES NHZ Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland (pdf – 13 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland Zoekgebieden (jpg – 162 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland (jpg – 175 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Zaanstreek-Waterland (pdf – 13 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Zaanstreek-Waterland Zoekgebieden (jpg – 161 KB)

20210421 RES NHZ Deelregio Zaanstreek-Waterland (jpg – 180 KB)

Moties & amendementen

Aalsmeer – Getekend rbsl Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0

AGV – Bestuursvoorstel Regionale Energie Strategie 1_0 vaststellen RES 1_0 Noord-Holland Zuid en Holland

Amstelveen – Raadsbesluit RES 2 juni 2021

Amsterdam – Raadsbesluit Vaststellen van RES 1.0 NHZ

Amsterdam – Motie Boomsma RES 1.0 werkgroep feiten rondom windturbines

Amsterdam – Motie Khan c.s. RES 1.0 onjuiste afstanden van wt tot woonboten aan Durgerdammerdijk

Beemster – Aangenomen amendement BPP, RES 1.0, verlies van woon en leefomgeving

Beemster – Aangenomen amendement BPP, RES 1.0, toepassing brongas

Beemster – Aangenomen amendement BPP, RES 1.0, aardgas en infrastructuur

Beverwijk – Raadsbesluit RES1.0 aangepast op amendement

Beverwijk – Amendement RES 1.0.doc

Blaricum – raadsbesluit RES NHZ 20210706

Bloemendaal – Raadsbesluit Vaststellen RES 1.0 NHZ 2021001147

Bloemendaal – Motie-2-RES-Lokaal-eigenaarschap-D66-GrL-CDA-2021001861

EdamVolendam – Raadsbesluit RES 1.0

EdamVolendam – Aangenomen CDA ZB CDA LK motie Res Geothermie

EdamVolendam – Aangenomen motie RES uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Diemen – Getekend besluit Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid

Diemen – 2021 06 17 Amendement 2.11 OD Raadsbesluit RES1.0

Diemen- 2021 06 17 Amendement 2.8 D66 Zoekgebieden op minstens 400 meter

Diemen – 2021 06 17 Motie 2.1 D66 GL OD Manege De Eenhoorn

Diemen – 2021 06 17 Motie 2.2 PvdA VVD GL OD CDA Zonneladder

Diemen – 2021 06 17 Motie 2.3 OnPD OPD Lokaal Eigendom nieuw (002)

Diemen – 2021 06 17 Amendement 2.6 GL OD RES Langs zware infrastructuur

Gooise Meren – RV Regionale Energie Strategie RE 1.0 NHZ

Gooise Meren – Amendement D66_- Nieuwe zoekgebeiden voor de RES

Gooise Meren – Motie VVD Identificatie dilemmas verduurzaming beschermd vastgoed

Gooise Meren – Amendement GDP-Zoekgebied Bastion Nieuw Molen schrappen uit RES

Haarlem – Getekend raadsstuk Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) 1.0

Haarlem – 09.06 Motie D66 GLH VVD AP CU cs behoud molenplas voor duurzame recreatie

Haarlem – 09.10 Motie GLH CDA D66 PvdA De bovenregionale bron zon 27 mei

Haarlem – 09.11 Motie GLH CDA CU Natuurlijke Zonneweides en natuurrijke windmolens Versie 27 mei

Haarlem – 09.01 Motie CU PVT in de RES

Haarlem – 09.02 Motie CU AP GLH D66 CDA PvdA Windmolens Schoteroog – zoek op de goede plek

Haarlem – 09.05 Motie D66 GLH AP CU cs alle haarlemmers betrokken en potentieel eigenaar

Haarlemmermeer – Amendement RES 1.0 zoekgebied windenergie D66 PvdA GL GEZOND

Heemskerk – Vastgesteld Raadsbesluit Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid

Heemstede – Ondertekend Raadsbesluit RES 1.0 NHZ

Hilversum – M21-121 Alleen ga je sneller samen kom je verder RES

Hilversum – Getekend raadsbesluit Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid 1.0

Hilversum – M21-111 Zonneladder RES

Hoogheemraadschap van Rijnland – VV-besluit RES 1.0

HHNK – Getekend CHI-besluit RES 21.0332703

Huizen – Raadsbesluit RES 1.0

Landsmeer – Raadsvoorstel en -besluit RES 1.0

Landsmeer – Motie 17 D66 LH&H CDA RES 2.0 Windmolens zijn geen grenspalen

Laren raadsbesluit RES NHZ 20210630

Laren – 20210630 Amendement LL RES 1.0

Oostzaan Raadsbesluit rv 21 25 RES 1.0 NHZ – geamendeerd

Oostzaan – Aangenomen amendement 21A16 VVD CDA rv 21 25 RES 1.0 NHZ – 3e punt

Oostzaan – Aangenomen amendement 21A15 CDA VVD rv 21 25 RES 1.0 NHZ – 1e punt

Ouder Amstel – Raadsbesluit

Ouder-Amstel – Amendement A4 D66 NB GL PvdA CDA RES

Ouder-Amstel – Motie M2 VVD-OAA D66 GL NB PvdA RES benut potentieel zon

Purmerend – Raadsvoorstel en ondertekend besluit Vaststellen Regionale Energiestrategie 1.0

PHN – Statenvoordracht RES 1.0 def

PNH M104-2021 PvdD PvdA DENK Motie RES Meer initiërende rol Provincie

PNH M105-2021 PvdD CU PvdA GL CDA Motie RES Vogelvriendelijke windmolens

PNH M106-2021 PvdD PvdA GL D66 DENK Motie RES Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer

PNH M108-2021 DENK PvdD Motie RES 1.0 – Gesprekken organiseren tussen buurgemeenten

PNH M112-2021 DENK CDA Motie RES 1.0 – Monitoring ontwikkeling gezondheids- en veiligheidseffecten

PNH M115-2021 PvdA D66 PvdD Motie RES 1.0 Onderzoek Binnendijkse achteroevers met zon_ natuur en recreatie Wieringerhoek

PNH M116-2021 PvdA GL D66 PvdD CU SP Motie energie-armoede

PNH M117-2021 PvdA GL D66 PvdD CU SP Motie Financiele participatie in de RES voor en door iedereen

PNH M121-2021 CU PvdD PvdA Motie RES Grensoverschrijdende teams

PNH M122-2021 CU PvdD Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen

PNH M124-2021 D66 GL motie Uitdaagrecht

PNH M125-2021 D66 GL PVDA PvdD CU CDA DENK motie Jeugd Kinderres

PNH M126-2021 GL D66 PvdA PvdD Motie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij participatie

PNH M127-2021 VVD D66 PvdA DENK SP JA21 Motie Windturbines en gemeentegrenzen

PNH M133-2021 JA21 Motie Toekomstbestendig Energienet

Uithoorn – Raadsbesluit RES 1.0

Velsen – Raadsbesluit Regionale Energie Stragegie Noord-Holland Zuid

Velsen – Amendement 5 van 2021 – VVD-windturbines op afstand

Waterland – Raadsbesluit RES 1.0

Waterland – Mondeling amendement VVD WN geen windturbines aan de dijk

Waterland – Getekende motie GL meeparticiperen in het grensgebied

Waterland – Getekende motie WN VVD geen windturbines Landelijk Noord

Weesp – PvdA – 50 procent lokaal eigenaarschap energieprojecten

Weesp – CDA WSP VVD PvdA – Vaststellen Regionale Energiestrategie RES 1_0

Weesp – D66 GroenLinks – Betrokkenheid jongeren bij energiestransitie Weesp

Weesp – D66 GroenLinks – Klare taal in kader van concept Regionale Energie Strategie( RES) Noord Holland Zuid

Wijdemeren – Raadsbesluit RES 1.0

Wormerland – Raadsbesluit RES 1.0 NHZ

Zaanstad – Raadsbesluit RES

Zaanstad – Motie RES Boven lokale afstemming 25 mei 2021

Zaanstad – Motie RES Toekomstbestendige infrastructuur

Zandvoort – Raadsstuk instemmen RES NHZ 1.0 – getekend

Inspiratiesessies

Inspiratiesessie 7 juli 2002 over solar carports en gezondheid vs windturbines

Presentatie solar carports in Noord-Holland door Lutzen van den Dobbelsteen

Presentatie gezondheid en windturbines in Amsterdam door Bart Teulings

Definitieve advies expertgroep gezondheidseffecten windturbines

Inspiratiesessie 24 mei 2002 over hulp bij uitvoering RES

20220524 Presentatie webinar hulp bij uitvoering RES (pdf – 3,77 MB)

Overzicht regelingen en subsidies vanuit de provincie Noord-Holland

Infographic ondersteuning vanuit de provincie NH voor de RES

Inspiratiesessie 17 februari 2022 over subsidieregelingen

20220217 Presentatie Uitvoeringsregeling trafo’s en tracés (pdf – 393 kB)

20220217 Presentatie Solar Carports Noord-Holland (pdf – 2,49 MB)

20210628 Rapport ‘De zonnige kant van parkeren’ i.o.v. RVO (pdf)

20220217 Presentatie Regelingen Meervoudig Ruimtegebruik en Ruimtelijke Samenhang (pdf – 3,35 MB)

Onderzoek ruimtelijk ontwerpers

20200501 Onderzoek infrastructuur en energie – rapport (pdf – 55 MB)

20200501 Onderzoek natuur en energie – rapport (pdf – 60 MB)

20200501 Onderzoek landbouw en energie – rapport (pdf – 66 MB)

20200501 Onderzoek luchthavens en energie – rapport (pdf – 34 MB)

20200519 Onderzoek cultureel erfgoed en energie – rapport (pdf – 55 MB)

20191218 Onderzoek landbouw en energie – poster (pdf – 2 MB)

20191218 Onderzoek infrastructuur en energie – poster (pdf – 2MB)

20191218 Onderzoek energie en gebouwde omgeving – poster (pdf – 2 MB)

20191218 Onderzoek luchthavens en energie – poster (pdf – 2 MB)

20191218 Onderzoek ruimtelijke ontwerpers – energie en natuur (pdf – 2 MB)

20191218 Onderzoek ruimtelijke ontwerpers – energie en erfgoed (pdf – 2 MB)

Pitches inspiratiesessie 11 december 2019

20191211 Presentatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (pdf – 457 KB)

20191211 Presentatie Provincie Noord-Holland (pdf – 3 MB)

20191211 Presentatie Ruimtelijke ontwerpers (pdf – 8 MB)

20191211 Presentatie RES en omgevingsvisie (pdf – 2 MB)

20191211 Presentatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (pdf – 1 MB)

20191211 Presentatie LTO (pdf – 971 KB)

20191211 Presentatie Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (pdf – 802 KB)

20191211 Presentatie Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (pdf – 1.008 KB)

20191211 Presentatie energie-initiatieven (pdf – 1MB)

Amsterdam

Kaarten RES 1.0

20210421 RES NHZ Deelregio Amsterdam (pdf – 3 MB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amsterdam zoekgebieden zon en wind (jpg – 377 kB)

20210421 RES NHZ Deelregio Amsterdam zoekgebied wind (jpg – 322 kB)

‘Signalen uit de Stad’ incl reacties en reactienota

20220325 Definitief – Signalen uit de Stad – Over windturbines in Amsterdam (pdf – 21 MB)

20220208 Reactie expertgroep Natuur op Signalen uit de Stad (pdf – 86 kB)

20220208 Reactie expertgroep Gezondheid op Signalen uit de Stad (pdf – 106 kB)

20220308 Gemeente Amsterdam – Reactienota ‘Signalen uit de Stad’ (pdf – 1,67 MB)

026. Reactie expertgroep op afwegingskader gemeente, 15 december 2021

Documenten expert- en klankbordgroepen gezondheid

022. Verslag 5e vergadering klankbordgroep gezondheidseffecten windturbines, 21 februari 2022

021. Verslag 4e vergadering klankbordgroep gezondheidseffecten windturbines, 24 januari 2022

020. Verslag 3e vergadering klankbordgroep gezondheidseffecten windturbines, 13 december 2021

019. Verslag 2e vergadering klankbordgroep gezondheidseffecten windturbines, 2 december 2021

018. Verslag 1e vergadering klankbordgroep gezondheidseffecten windturbines, 23 november 2021

017. Verslag 11e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 1 april 2022

016. Verslag bespreking concept-advies met resterende klankbordgroepleden, 30 maart 2022

015. Verslag 10e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 23 maart 2022

014. Verslag 9e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 18 maart 2022

013. Verslag 8e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 15 maart 2022

012. Verslag 7e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 4 maart 2022

011. Verslag 6e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 18 februari 2022

010. Verslag 5e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 3 februari 2022

009. Verslag 4e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 19 januari 2022

008. Verslag ontmoeting expertgroep en klankbordgroep, 19 januari 2022

007. Verslag 3e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 21 december 2021

006. Verslag 2e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 7 december 2021

005. Verslag 1e vergadering expertgroep gezondheidseffecten windturbines, 25 november 2021

20211213 Verslag bijeenkomst KBG Gezondheid RES Wind Amsterdam 13 dec 2021 WT (pdf – 332 kB)

20211202 Verslag bijeenkomst KBG Gezondheid RES Wind Amsterdam 2 dec 2021 WT (pdf – 189 kB)

20211123 Verslag bijeenkomst KBG Gezondheid RES Wind Amsterdam 23 nov 2021 WT (pdf – 182 kB)

034. Brief 10 klankbordgroepleden over uittreden klankbordgroep, 14 maart 2022

Onbeantwoorde vragen uit Klankbordgroep Gezondheid

Opzegbrief kbg gezondheid

Zienswijze gezondheid WIndwiki

Reactie ex-leden Klankbordgroep gezondheid – 6 april 2022

033. Reactie expertgroep op uittreden de heer Bijl, 18 februari 2022

032. Brief de heer Bijl over uittreden expertgroep, 18 februari 2022

031. Reactie expertgroep op brief 1 februari van klankbordgroep, 7 februari 2022

030. Brief klankbordgroep aan expertgroep, 1 februari 2022

029. Overzicht vragen van klankbordgroep aan expertgroep, 12 januari 2022

027. Brief klankbordgroep aan expertgroep, 15 december 2021

028. Reactie expertgroep op brief klankbordgroep, 23 december 2021

025. Memo secretariaat over gespreksnotitie 19 november en rol in expertgroep, 13 december 2021

024. Brief klankbordgroeplid over gespreksnotitie 19 november en rol secretariaat, 11 december 2021

023. Procesbeschrijving advies, 1 april 2022

20220218 Reactie van Expertgroep op uittreden lid (pdf – 33 kB)

Documenten klankbord- en expertgroepen Natuur

Randvoorwaarden, Advies (RES) Klankbordgroep Natuur en Landschap, 4 april 2022

20220330 Bijdrage Klankbordgroep Natuur

20211206 Verslag bijeenkomst KBG Natuur RES Wind Amsterdam 6 dec 2021 WT (pdf – 849 kB)

20211124 Verslag bijeenkomst KBG Natuur RES Wind Amsterdam 24 nov 2021 WT (pdf – 627 kB)

Verslagen lokale klankbordgroepen

20211214 Verslag bijeenkomst KBG Nieuw-West RES wind Amsterdam 14 dec 2021 WT (pdf – 667 kB)

20211202 Verslag bijeenkomst KBG Nieuw-West RES Wind Amsterdam 2 dec 2021 WT (pdf – 655 kB)

20211117 Verslag bijeenkomst KBG Nieuw-West RES Wind Amsterdam 17 nov 2021 WT (pdf – 563 kB)

20211216 Verslag bijeenkomst KBG Zuidoost RES wind Amsterdam 16 dec 2021 WT (niet geaccordeerd door KBG)

20211201 Verslag bijeenkomst KBG Zuidoost Res wind Amsterdam 1 dec 2021 (niet geaccordeerd door KBG)

20211122 Verslag bijeenkomst KBG Zuidoost RES wind Amsterdam 22 nov 2021 WT (niet geaccordeerd door KBG)

20211215 Verslag concept feedback bijeenkomst Oost 15 dec 2021 RES Amsterdam (niet geaccordeerd door leden Maakbank)

Verslag concept bijeenkomst KGB Noord 29-11-2021 (niet geaccordeerd door KBG)

Verslag concept bijeenkomst KGB Noord 16-11-2021 (niet geaccordeerd door KBG)

Verslag concept bijeenkomst KGB Noord 13-12-2021 (niet geaccordeerd door KBG)

Verslagen stedelijke klankbordgroep

Verslag bijeenkomst stedelijke KGB 30-11-2021 (niet geaccordeerd door KBG)

Verslag bijeenkomst stedelijke KGB 18-11-2021 (niet geaccordeerd door KBG)

Verslag bijeenkomst stedelijke KGB 07-12-2021 (niet geaccordeerd door KBG)

 

Overige documenten

Definitieve advies expertgroep gezondheidseffecten windturbines

Presentatie ‘Gezondheid en windturbines in Amsterdam’ voor inspiratiesessie op 7 juli 2022

Naar bovenNaar boven