Aan de slag met
de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

Voor schone lucht,
onafhankelijke energie
en een bijdrage aan
een klimaatneutraal
Nederland

Uw gemeente is nu aan zet

De komende periode gaan we samen aan de slag met zon op daken en zonneweides en/of windturbines. Dus: zoekgebieden worden opgenomen in het omgevingsbeleid en vergunning verleend met oog voor lokaal eigendom, participatie en dubbel ruimtegebruik (bv natuurinclusief).

We doen het samen

De gemeentes, provincie en waterschap werken samen in de RES NHN. En doen dat met iedereen in de omgeving, de inwoners, agrariërs, netwerk- bedrijven, bedrijfsleven, energiecoöperaties en belangenorganisaties.

Aan de slag met de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

Voor schone lucht, onafhankelijke energie en een bijdrage aan een klimaatneutraal Nederland

Uw gemeente is nu aan zet

De komende periode gaan we samen aan de slag met zon op daken en zonneweides en/of windturbines. Dus: zoekgebieden worden opgenomen in het omgevingsbeleid en vergunning verleend met oog voor lokaal eigendom, participatie en dubbel ruimtegebruik (bv natuurinclusief).

We doen het samen

De gemeentes, provincie en waterschap werken samen in de RES NHN. En doen dat met iedereen in de omgeving, de inwoners, agrariërs, netwerk- bedrijven, bedrijfsleven, energiecoöperaties en belangenorganisaties.

Zon op daken, zon op daken inclusief zon op parkeerplaatsen en zon op geluidsschermen; Zon op land, zonneparken en zonneweides, inclusief die bij bedrijventerreinen en die naast windturbines; *(…) aantal windturbines

RES-Aan-de-sla

De regio heeft
de ambitie
om in 2030

op te wekken

Naar bovenNaar boven