Online informatieavond RES-monitor

Hoe gaat het met de energietransitie in Noord-Holland? Hoe snel groeit wind- en zonne-energie op land in Noord-Holland? Liggen we op koers of moeten we bijsturen? De eerste RES-monitor van Noord-Holland geeft inzicht in de voortgang. In een online sessie op 9 november horen we graag uw mening over of ervaring met de RES. Dit kan ook via een online enquête.

Energieregio-NH-Noord-Monitor--010
Noord-Holland wil 6,3 TWh duurzame energie opwekken in 2030. In de RES-monitor staan cijfers over de voortgang

RES-monitor
De monitor van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. De RES-monitor van Noord-Holland Noord verscheen op 11 oktober via www.energieregionh.nl. De RES-monitor van Noord-Holland Zuid wordt 25 oktober openbaar via www.energieregionh.nl.

Informatieavond
Op woensdag 9 november is er een online informatieavond voor stakeholders en overige geïnteresseerden. In de sessie wordt de RES-monitor toegelicht en besproken welke lessen hieruit zijn te trekken. We gaan graag met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw mening over de RES en uw ervaring met het proces.

Online enquête
We nodigen u ook uit voor een online enquête om uw mening over en ervaring met de RES aan te geven. Wat gaat goed en wat kan beter? Is de focus op zon, wind en bovenlokale warmtebronnen goed of is verbreding nodig? Is het nodig om de ambitie te verhogen? Uw antwoorden vormen input om wel of niet bij te sturen.

We zien u graag op 9 november!

Met vriendelijke groet,

Naar bovenNaar boven