Documenten Energieregio Noord-Holland Noord

Hier vindt u documenten en middelen die u kunt gebruiken in uw werk voor de RES regio. Zo vindt u hier documenten met informatie over het proces, de planning en handreikingen, maar ook presentaties van bijeenkomsten. En meer. Mist u bepaalde informatie of documenten? Laat het ons dan weten.

Een PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

RES 1.0

20210421 Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord (pdf – 78 MB)

20210421 Samenvatting Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord (pdf – 12 MB)

20210421 Katern RES proces NHN (pdf – 2 MB)

20210421 Katern rollen, beleidskaders en instrumenten NHN (pdf – 54 MB)

20210421 Katern energieinfrastructuur NHN (pdf – 2 MB)

20210421 Katern MER en milieu-effecten NHN (pdf – 2 MB)

20210421 Katern innovatie NHN (pdf – 6 MB)

20210421 Katern thematafels NHN (pdf – 4 MB)

20210421 RES 1.0 NHN infographic (pdf – 2 MB)

20210208 Buitendijks plan (PDF – 4 MB)

Bijlage 4. Netimpactanalyse Noord-Holland Noord (pdf – 6 MB)

Kaarten

20210421 RES Energieregio NHN (pdf – 40 MB)

20210421 RES Energieregio NHN (pdf – 40 MB)

20210421 RES Energieregio NHN (jpg – 438 KB)

20210421 RES NHN Deelregio Regio Alkmaar (pdf – 8 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Regio Alkmaar zoekgebieden (jpg – 156 KB)

20210421 RES NHN Deelregio Regio Alkmaar (jpg – 15 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Kop NH (pdf – 4 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Kop NH met zoekgebieden (jpg – 11 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Kop NH (jpg – 12 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Westfriesland (pdf – 6 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Westfriesland zoekgebieden (jpg – 14 MB)

20210421 RES NHN Deelregio Westfriesland (jpg – 144 KB

Moties & amendementen

20210708 – Overzicht moties en amendementen bij besluitvorming RES 1

Samenvatting moties en amendementen RES 1.0

Alkmaar – Raadsvoorstel regionale energiestrategie 1.0 getekend

Bergen – Getekend Raadsbesluit RES 1.0 na amendering

Bergen – Motie 14.3 PvdA CDA KL Vastleggen omkeerbaarheid aanleg zonneweides-aanvaard

Bergen – Motie 14.2 GL GB VVD KL CDA Inwoner participatie en maatwerk zonneweides-aanvaard

Bergen – Amendement 14.1 GL GB VVD KL CDA wijzigen beslispunten RES-aanvaard

Castricum – Raadsbesluit RES 1.0

Den Helder – Raadsbesluit RES 1.0

Drechterland – Motie Griffie 23-06-2021

Enkhuizen – Raadsbesluit RES 1.0

Enkhuizen – Amendement RES 1.0 VVD

Enkhuizen – Raadsvoorstel Instemming Regionale energiestrategie 1.0 NHN.docx

Heerhugowaard – Raadsbesluit Vaststelling RES 1.0

Heiloo – Raadsbesluit RES 1.0 [GETEKEND]

Heiloo – Raadsvoorstel RES 1.0

Heiloo – Motie VVD D66 CDA RES – zoekgebied 13 zon en wind en 600 meter afstandsnorm

Hollands Kroon – Raadsbesluit RES 1.0 NHN

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Getekend CHI-besluit RES 21.0332703

Hoorn-Getekend raadsbesluit Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

Hoorn – Motie 1 – CU PvdA EenHoorn – Verantwoord produceren van zonnepanelen

Koggenland- Raadsbesluit 210607 Vaststellen RES 1.0

Koggeland – 210607 GT Motie Vaststellen RES 1.0 AANGENOMEN

Langedijk – Raadsbesluit RES 1.0

Langedijk – Amendement Regionale Energiestrategie NHN

Medemblik – Raadsbesluit 210520 RES-NHN

Opmeer – Raadsvoorstel vaststellen RES 1.0 MV

Schagen – Raadsbesluit RES

Schagen – Aangenomen Amendement VVD CDA D66 inzake RES 1_0

Stede Broec- Raadsbesluit RES 1.0 NHN incl. aangen. amendement

Stede Broec – Raadsbesluit Griffie _14_11_24-06-2021

Texel-210616-amendement Geen zoekgebieden windenenergie,dus ook geen bevolkingsraadpleging

Texel Raadsbesluit – 2973892 – Regionale Energie Strategie NHN 1.0

PHN – Statenvoordracht RES 1.0 def

PNH M104-2021 PvdD PvdA DENK Motie RES Meer initiërende rol Provincie (1)

PNH M105-2021 PvdD CU PvdA GL CDA Motie RES Vogelvriendelijke windmolens

PNH M106-2021 PvdD PvdA GL D66 DENK Motie RES Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer

PNH M108-2021 DENK PvdD Motie RES 1.0 – Gesprekken organiseren tussen buurgemeenten

PNH M112-2021 DENK CDA Motie RES 1.0 – Monitoring ontwikkeling gezondheids- en veiligheidseffecten

PNH M115-2021 PvdA D66 PvdD Motie RES 1.0 Onderzoek Binnendijkse achteroevers met zon_ natuur en recreatie Wieringerhoek

PNH M116-2021 PvdA GL D66 PvdD CU SP Motie energie-armoede

PNH M117-2021 PvdA GL D66 PvdD CU SP Motie Financiele participatie in de RES voor en door iedereen

PNH M121-2021 CU PvdD PvdA Motie RES Grensoverschrijdende teams

PNH M122-2021 CU PvdD Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen

PNH M124-2021 D66 GL motie Uitdaagrecht

PNH M125-2021 D66 GL PVDA PvdD CU CDA DENK motie Jeugd Kinderres

PNH M126-2021 GL D66 PvdA PvdD Motie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij participatie

PNH M127-2021 VVD D66 PvdA DENK SP JA21 Motie Windturbines en gemeentegrenzen

PNH M133-2021 JA21 Motie Toekomstbestendig Energienet

Uitgeest – Raadsbesluit RES 1.0 na amendering

Uitgeest – Amendement 06A1 PU RES NHN 1.0

Naar bovenNaar boven