Terugkijken: Online reflectiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de besluitvorming van RES 1.0 organiseerden de programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid woensdag 19 mei een online reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers. Bekijk de bijeenkomst hieronder terug.

De Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn klaar. Op 21 april zijn deze gepubliceerd op onze websites. In mei, juni of juli staat de RES op uw agenda voor besluitvorming. Hoe bereidt u zich als volksvertegenwoordiger hierop voor? Welke onderwerpen zijn van belang voor de regio? Ter voorbereiding op deze besluitvorming organiseerden de programmaorganisaties Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid op woensdag 19 mei van 19.30 tot 21.30 uur voor u een online reflectiebijeenkomst. 

In een studio gingen we in gesprek met bestuurders, volksvertegenwoordigers en experts over de RES en de thema’s participatie, leefomgeving en natuur. Aan bod komen vragen als: ‘Wanneer is er voldoende participatie? Hoe kan financiële participatie het draagvlak vergroten? Hoe kun je als volksvertegenwoordiger een integrale afweging maken tussen de uiteenlopende belangen van energieopwek, leefomgeving en natuur?

Programma

19.30-19.40 uur Welkom
Welkom en toelichting programma door Matthijs Wind. Maxje van der Heijden van Jong RES zit bij alle onderwerpen aan tafel.

19.40-20.00 uur Proces RES 1.0
Odile Rasch en Marco Berkhout, programmamanagers RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, geven een algemene toelichting op de RES 1.0. Waar staan we nu en waar besluiten we over?

Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie/Ministerie van EZK) vertelt over het nut en de noodzaak van de RES/Klimaatakkoord. En het belang om als RES-partners de gezamenlijke ambitie vast te houden.

Vervolgens gaan we in gesprek met een aantal stuurgroepleden van beide RES-regio’s: Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Matthijs Sikkes-van den Berg (wethouder Diemen), Monique Stam (wethouder Heerhugowaard) en Saskia Borgers (Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Waar zijn zij trots op? Welke knopen zijn er doorgehakt? Wat zien zij als grootste uitdagingen de komende tijd?

20.00-20.30 uur Participatie
In dit blok gaan we in gesprek over participatie. Dit doen we met Annette de Vries (Statenlid PvdA en betrokkene bij de jongerentafel), Bram Broersen (raadslid CDA Schagen), Manuel den Hollander (Participatiecoalitie Noord-Holland) en Olof van der Gaag (NVDE). Hoe kijken zij naar de participatie tot nu toe? Wanneer is er ‘voldoende’ participatie? Hoe kan financiële participatie draagvlak vergroten?

20.30-20.40 uur pauze

20.40-21.15 uur Leefomgeving en natuur
Er zijn zorgen over de effecten van zonne- en windenergie op de natuur en onze leefomgeving. Denk aan impact op het landschap, gezondheidseffecten en biodiversiteit. Hoe kunnen volksvertegenwoordigers een integrale belangenafweging maken? In dit blok gaan we hierover in gesprek met Emre Kanik (Statenlid D66), Hidde Fennema (raadslid VVD Hilversum), Martijn de Jong (Natuurmonumenten) en Oscar Breugelmans (GGD Amsterdam).

21.15– 21.30 uur Hoe verder
Programmamanagers Odile Rasch en Marco Berkhout ronden af en geven een doorkijkje naar het vervolg.

Achtergrondinformatie

Ter voorbereiding op de bijeenkomst kunt u de volgende bronnen raadplegen en video’s bekijken:

Ontdek nog meer kennis en inspiratie over de energietransitie in Noord-Holland


Meer kennis & inspiratie

Naar bovenNaar boven