Kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’

Samen met het Steunpunt Monumenten en Archeologie en de provincie organiseerden we op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 uur de kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’. Tijdens de kennissessie bespraken we de kansen, aandachtspunten en oplossingen vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering.

V.l.n.r. Pieter Koehoorn, Annika Blok, Matthijs Wind, Odile Rasch en Jef Mühren

Tot voor kort waren kleine windturbines tot 15 meter in Noord-Holland niet toegestaan. Sinds de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening NH 2020 zijn ze nu onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Daarnaast staan in de Ruimtelijke handreiking wind op land inpassingsprincipes inpassingsprincipes voor deze kleine turbines. Hoe bepaal je als gemeente of en hoe ze in het landschap passen? En hoe kan het vergunningstraject ingericht worden?

We gingen hierover in gesprek met landschapsarchitect Arnoud Garrelts (Libau), Jef Mühren (Mooi Noord-Holland), Annika Blonk (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland), Philippine van der Kleij (gemeente Schagen), Bart van Leeuwen (provincie Noord-Holland), Ton van Schie (LTO Noord) en Pieter Koehoorn (EAZ wind). Lees het verslag van de gesprekken en/of bekijk hieronder de videobeelden.

Kennissessie 20-01-2022

Contactgegevens

Bart van Leeuwen – Leeuwenb@noord-holland.nl

Philippine van der Kleij – Philippine.vanderKleij@schagen.nl

Arnoud Garrelts – Garrelts@libau.nl

Marc Schot – Marc.schot@alliander.nl

Ton van Schie (LTO-Noord) – Infoboerderie@gmail.com

Annika Blonk – A.blonk@nmferfgoedadvies.nl

Pieter Koehoorn – Pieter@EAZwind.com

Vragen?

Heeft u nog vragen na aanleiding van deze kennissessie aan ons of een van de sprekers? Mail dan naar info@energieregionhz.nl of rechtstreeks naar de mailadressen van de sprekers.

Onderzoek gemeente Schagen

Philippine van der Kleij presenteert de geleerde lessen uit onderzoek van gemeente Schagen met kleine windturbines. Voor de plaatsing heeft de gemeente Schagen regels opgesteld, om bijvoorbeeld natuurgebieden en historische landschappen te beschermen.

Onderzoek provincie Groningen

Arnoud Garrelts van Stichting Libau vertelt over de praktijk rondom kleine windturbines in Groningen. Hij stelt dat investeren in het advies over een goede plaatsing van kleine windturbines met inzet van landschapsdeskundigheid aan de voorkant loont.

Paneldiscussie Kleine windturbines

Paneldiscussie met o.a. Annika Blonk (stichting NMF), Pieter Koehoorn (EAZ Wind), Marc Schot (Liander) en Ton van Schie (LTO Noord). Ze gaan o.a. in gesprek over het stroomlijnen van subsidie- en vergunningsprocedures en de voordelen van kleine windturbines op het elektriciteitsnet, in combinatie met zonnepanelen.

Ontdek nog meer kennis en inspiratie over de energietransitie in Noord-Holland


Meer kennis & inspiratie

Naar bovenNaar boven