Terugblik kennissessie 'Wind en gezondheid'

Welke invloed hebben windturbines op de gezondheid? Hoe wordt dit meegenomen bij het verlenen van vergunningen? Provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland hielden hierover een online kennissessie.

De geluidskwaliteit van de uitzending was niet optimaal. Ook is de opname door een technische beperking voortijdig gestopt, waardoor het laatste kwartier van de uitzending niet is terug te zien. We vragen hiervoor uw begrip.

Wind en gezondheid
Om onze RES-ambities te halen is energieopwekking door zon èn wind op land noodzakelijk. Maar welke invloed hebben windmolens op de gezondheid? Slagschaduw en geluid worden als hinderlijk ervaren door omwonenden. Wat is hierover bekend? Welke onderzoeken zijn gedaan? Hoe wordt gezondheid in de vergunningverlening meegenomen?

Provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland brachten deelnemers in een interactieve sessie op de hoogte van de laatste stand van zaken. De online kennissessie werd gehouden op donderdag 25 mei 2023.

Ruud Butter, beleidsadviseur wind bij provincie Noord-Holland, trapte af over de landelijke normen en hoe de provincie gezondheid een plek geeft in de vergunningverlening voor windturbines en windparken. Daarna volgden twee presentaties, van Oscar Breugelmans van GGD Amsterdam over geluid(hinder) bij windturbines en van geluidsspecialist Jan van Muijlwijk over de invloed van laagfrequent geluid.

Huizen in aanbouw nabij een windmolenpark. Foto uit presentatie van Oscar Breugelmans, GGD Amsterdam

In het tweede deel van de kennissessie gingen projectmanager Tineke de Vries van Windontwikkeling Amsterdam-Noord, procesmanager wind Joos de Bakker van gemeente Amsterdam en geluidsspecialist Henk Janssen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dieper in op de materie. Zij spraken over de casus van de windturbines aan de Noorder IJplas. Daarbij kwam de gezondheidseffectscreening (GES), gezondheid in het MER-traject en participatie met omwonenden aan bod.

Sprekers

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven