Kennissessie ‘Instrument Projectbesluit 4 april 2024

In de sessie wordt een algemene toelichting gegeven over het projectbesluit, het proces van een projectbesluit en wordt in het bijzonder stil gestaan bij het onderdeel participatie.

Het projectbesluit is een nieuw instrument onder de Omgevingswet voor waterschappen, provincies en het Rijk. Het is bedoeld om complexe projecten met een publiek belang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de aanleg of uitbreiding van een snelweg of de versterking van een primaire waterkering. In bepaalde situaties is een projectbesluit zelfs verplicht, namelijk voor windparken van 5-100 MW.

Naar bovenNaar boven