Inspiratiesessie Ondersteuningsregelingen RES, 24 mei 2024

Tijdens deze inspiratiesessie is toelichting gegeven over de ondersteuningsregelingen en een aantal ondersteuningsvragen van gemeenten voor uitvoering van de RES.

Sinds april 2022 zijn er vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) ondersteuningsregelingen voor gemeenten (en initiatiefnemers in samenwerking met gemeenten), met hulpvragen bij onderzoek en uitvoering.

De provincie heeft 2 regelingen: procesparticipatie en meervoudig ruimtegebruik/ruimtelijke samenhang.

Vanuit RES-programma is er de ondersteuningsregeling ‘vraaggericht onderzoek’. Royal HaskoningDHV voert de ondersteuning bij de hulpvragen uit. Sinds 2022 is al bij veel initiatiefnemers en gemeenten ondersteuning geleverd en er zijn ook nog veel ondersteuningsvragen lopende. Daarbij is steeds meer focus op de uitvoering van projecten.

Download de Sheets-kennissessie-ondersteuningRHDHV_klein.pdf

Naar bovenNaar boven