Herijking RES 2024 Noord-Holland Zuid

Op deze pagina kun je de volgende documenten downloaden:

  • Herijking RES 2024: een online PDF bestaande uit een hoofddocument met bijlagen
  • Kaart RES-Regio Noord Holland Zuid
  • Deelregiokaarten Amstelland, Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
Wij willen het milieu ontzien. Daarom zijn de documenten online PDF’s en niet geschikt om te printen.

Herijking RES 2024

Kaart Noord-Holland Zuid

Kaart Amstelland

Kaart Amsterdam

Kaart Gooi & Vechtstreek

Kaart Haarlemmermeer

Kaart IJmond & Zuid-Kennemerland

Kaart Zaanstreek-Waterland

Naar bovenNaar boven