logo_noord-hollandse_energieregio

Richtlijnen videoproductie
Campagne van HOE naar ZO

Aanleiding

In mei 2023 is de campagne “van HOE naar ZO” gestart met als doel inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijk organisaties te enthousiasmeren voor de energietransitie en de mogelijkheden van wind- en zonne-energie. (Zonder daarbij voorbij te gaan aan bestaande twijfels en zorgen).

De campagne is geïnitieerd door de Energieregio Noord-Holland en tot stand gekomen in samenwerking met diverse gemeenten en energiecoöperaties in Noord-Holland.

Video speelt daarbij een belangrijke rol. Op het platform van hoenaarzo.nl zijn vele voorbeelden van video’s (en andere communicatie-uitingen) te zien die voor deze campagne zijn geproduceerd.

White-label campagne

Sinds de start “van HOE naar ZO” hebben diverse andere gemeenten en energieregio’s aangegeven graag met eigen casussen bij de campagne te willen aansluiten.

In november 2023 heeft ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

deze campagne geadopteerd onder de vlag van de landelijke campagne “Zet ook de knop om”. Alle betrokken partijen zien graag dat de campagne “van HOE naar ZO” in 2024 wordt uitgebreid.

Daar is ook alle ruimte voor, gezien het ‘white label’ karakter van de campagne. Want de campagne heeft niet één centrale afzender. Iedereen die de verhalen deelt of erop varieert is afzender, of je nu bij de gemeente werkt, of er simpelweg woont, of je nu een klein bedrijf hebt of een grote. Daarom zijn alle campagnematerialen voor iedereen beschikbaar in de vorm van een communicatie-toolkit.

De richtlijnen

Dit document is bedoeld voor opdrachtgevers en productiepartijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van video’s die inhaken bij de campagne “van HOE naar ZO’. Naast tips, do’s en don’ts bevat het document koppelingen naar bronnen en bestanden. Zoals een bumper-kit en een sound-kit.

Creatief concept

Creatief concept

De uitdaging is duidelijk: er moet ontzettend veel schone energie bij om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Maar hoe? Dat is dé vraag van de energietransitie. En die bestaat uit wel duizend vragen. Hoe beslissen we samen waar die windmolens komen, bijvoorbeeld? 

Hoe verduurzamen we onze huizen en buurten? En hoe gaan we dat allemaal betalen? Naast veel ‘Hoe? ’is er gelukkig ook heel veel ‘Zo’. 

Veel buurtbewoners, energiecoöperaties, ondernemers en gemeenten geven al het goede voorbeeld. Want de energietransitie biedt kansen voor iedereen. 

De boodschap is:
Denk mee, doe mee en profiteer mee!

Video format

Het idee van het van de video’s is simpel: We verbinden mensen die zich afvragen: “Hoe dan?” met mensen die werken aan oplossingen: “Zo dus!”. In elke video staat één concrete hoe-vraag centraal. Belangrijk daarbij is dat die vraag ook echt leeft onder inwoners en bedrijven en dus voor velen herkenbaar is. Ook het antwoord dient heel concreet zijn: Een zichtbare en inspirerende oplossing die direct gerelateerd is aan de gestelde vraag. Kenmerkend voor de campagne is de typografisch stijl met grote titels HOE en ZO. Daarover verderop meer.

Selectiecriteria casussen

Inspirerend project

De eerste vraag die jezelf moet stellen is: wat maakt de casus die je voor ogen hebt inspirerend? Wat voegt deze toe aan de video’s die al geproduceerd zijn? Er zijn heel veel voor de hand liggende oplossingen als het gaat om bijvoorbeeld zon- en windenergie. De voorbeelden die we allemaal wel kennen. Er zijn veel meer vormen van duurzame energie zoals bijvoorbeeld geothermie, groene waterstof, restwarmte uit data centra’s, etcetera. Wij zijn op zoek naar de pareltjes. Of het nu gaat om een gemeente met een slimme regeling, een bedrijf met een opmerkelijk innovatie, en hartverwarmend initiatief van een groep inwoners of een mooie samenwerking tussen verschillende partijen.

Geografische spreiding

Om een goed beeld te geven van hoe de energietransitie vorm krijgt in Nederland, streven we er naar zoveel mogelijk diversiteit in landelijke en stedelijke gebieden in beeld te brengen. Daarom moedigen we partijen in nog ondervertegenwoordigde gebieden aan cases in te brengen.

Aansprekende hoofdpersoon

Dan is er de keuze voor de hoofdpersoon. Al zijn er meerdere initiatiefnemers, in de video staat één persoon centraal. Belangrijk is dat deze persoon enthousiasmerend kan vertellen en niet bang is voor de camera. Even zo belangrijk is om vanuit diversiteit en inclusie te kijken naar de keuze van de hoofdpersoon. Om alle Nederlanders warm te krijgen voor de energietransitie moet een brede groep mensen zich kunnen herkennen in de campagne

Script en leidraad voor interview

De video’s zijn bedoeld om via sociale media te delen. Dat betekent: lekker kort. De tot nu toe gemaakte video’s variëren in lengte van 15 tot 45 seconden. Langer is zeker niet te adviseren. Een korte video vraagt ook om een doelgerichte aanpak en goede voorbereiding. Dat begint met een script. Wat is de essentie van het initiatief? Op welke vraag geeft de oplossing antwoord? Zorg voor voldoende research vooraf zodat je de in-en-outs van de casus kent.

Script

Het script bestaat grofweg uit drie delen:

De HOE-vraag:

neem de tijd om deze zo duidelijk en kort mogelijk te formuleren. De vraag komt als tekst in beeld en is ook in voice-over te horen. Zie als voorbeeld deze video

Het ZO-antwoord:

schrijf uit wat je idealiter wilt horen van de hoofdpersoon. Hoe kun je het ‘waarom, wat en hoe’ van het initiatief het beste samenvatten? Het is niet de bedoeling dat de hoofdpersoon dat letterlijk zo gaat zeggen, maar mocht hij/zij tijdens de opnames er helemaal niet uitkomen, dan kun je op het script terugvallen en de hoofdpersoon vragen het wel uit het hoofd leren. Zie hier een voorbeeld-script.

Een goede afsluiting.

Dat kan een rake opmerking van de hoofdpersoon zijn of grappige uitsmijter. Zie bijvoorbeeld het einde van deze video.

De tone of voice van de video is persoonlijk, luchtig en no-nonsense. Geen gewichtig doenerij, vakjargon of marketingtaal. Het is geen reclamespotje.

Het script dient altijd te worden voorgelegd aan de casus indiener, de opdrachtgever en de woordvoerder van de gemeente waar de opnames plaatsvinden.

 

Richtlijnen voor interview

Je hebt het script als basis, maar je wilt dat hoofdpersoon zijn/haar verhaal in eigen woorden vertelt. Dat doe je de hand van een interview. Bedenk de vragen vooraf maar deel deze niet met de hoofdpersoon. Je wilt immers dat deze er spontaan op reageert. Wel kun je de vragen eventueel delen met andere stakeholders. Je kunt in grote lijnen uitgaan van deze vragen:

 • Waarom dit initiatief?

 • Hoe werkt het?

 • Waar liep je tegenaan bij het ontwikkelen /uitvoeren ervan?

 • Wat zou je mee willen geven?

Opname

Voorbereiding

 • Reken voor de opname van één casus een halve dag. Je wilt tijd nemen voor het interview en ook genoeg tijd overhouden om mooie shots te draaien van het project en de omgeving.

 • Zorg dat je zoveel mogelijk foto’s het project en de omgeving hebt voordat je begint met draaien.

 • Vraag je af: zijn er behalve de hoofdpersoon ook andere mensen die in beeld kunnen (op de achtergrond)? Zoals buren of medewerkers van een bedrijf. Zo ja, zorg dat deze ter plekke zijn op de opname dag.

 • Geef de hoofdpersoon instructies wat betreft kleding. Geen kleding met merken, strepen of in het oog springende patronen. Vermijd zoveel mogelijk zwart of grijs.

 • Voor zover het is toegestaan in de te filmen omgeving, neem een drone mee.

 • Gebruik bij voorkeur een hengelmicrofoon. Een speldmicrofoon staat niet zo mooi in beeld.

De opname zelf

 • Bepaal ter plekke wat de meest geschikte plek is om het ZO-antwoord te schieten. Dat is het belangrijkste shot.

 • Zorg voor genoeg shots van de omgeving en sfeervolle details / close-ups

 • Maak stills/ foto’s van de hoofdpersoon en omgeving. Deze kun je later gebruik voor een blogartikel bijvoorbeeld.

 • Neem een quitclaim (toestemming voor publicatie) mee en laat deze door de hoofdpersoon en eventueel andere mensen teken die in beeld komen. De opdrachtgever heeft een voorbeeld quitclaim met de verplichte randvoorwaarden. Hiervan moet gebruik gemaakt worden, anders kan de nieuwe content niet gedeeld worden via ‘Zet ook de knop om’.

De montage

 • Het devies is simpelweg: zorg ervoor dat het ZO-antwoord goed uit de verf komt en houdt het verder kort en up-tempo.

 • De video dient voorzien te worden van ondertitels.

 • Gebruik de titels uit de bumper-kit en muziek en voice-over uit de sound-kit.

De bumper-kit

Er is een pakket met geanimeerde titels (in After Effects) beschikbaar om te verwerken in de montage. Deze bestaat uit:

 • Een animatie van het woord HOE

 • Animatie van de HOE-vraag

 • Animatie van het woord ZO.

 • Animatie van de url: vanhoenaarzo.nl

Bumperkit 

Sound-kit

We maken gebruik van een vaste tune en voice-over voor de campagne. Deze geluidsbestanden zijn te vinden in sound-kit.

Sound-kit

⚠️Don'ts

De campagne heeft een eigen signatuur, zowel qua inhoud als visuele stijl en tone of voice. Omdat de campagne gekenmerkt wordt door een grote variëteit aan onderwerpen en meerdere videomakers betrokken zijn bij de productie ervan, is consistentie essentieel.

Vandaar een aantal harde ‘don’ts’

 • Geen titels met naam en functie van de hoofdpersoon in beeld

 • Geen zelfbedachte titels in beeld

 • Geen gebruik van ander font dan het aangeleverde

 • Geen eigen (stock)muziek op de achtergrond

 • Geen andere voice-over (aan het einde van de video) dan de aangeleverde

 • Geen logo van bedrijf of organisatie toevoegen aan de video

Blog en socials

Dit document biedt richtlijnen voor het maken van video’s voor de campagne “van HOE naar ZO”, maar de video’s staan niet op zichzelf. Om meer kwijt te kunnen over achtergronden van de casus, komt bij elke video een blog. Dit blog voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

 • Heeft dezelfde tone of voice en stijl als de video

 • maximaal 750 woorden

 • Biedt een duidelijk handelingsperspectief voor de lezer

Een voorbeeld-blog vind je hier

De content voor deze campagne wordt vooral via sociale media gedeeld. Daar hoort natuurlijk social copy bij. Elke video heeft een voorbeeld social copy. Deze voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

 • Bevat de hashtag #vanhoenaarzo.

 • Biedt een handelingsperspectief

Kijk hier voor een voorbeeld van social copy bij een van de video’s van de campagne.

Elke casus bestaat dus uit 3 bestanden:

 • Video

 • Blog

 • Social copy

Als geheel wordt deze op de landingspagina: www.vanhoenaarzo.nl geplaatst.

Contact

Voor meer informatie of verzoeken voor het produceren van video’s door de makers van campagne “Van HOE naar ZO”, neem contact op met:

Willemijn Wesselink, communicatiestrateeg RES-programmateam:

willemijn.wesselink@noord-holland.nl

2_ZO__wit_op_blauw_vlak_RGB_L

Tip de redactie

Ken jij een mooi initiatief op het gebied van duurzame energie waar we aandacht aan zouden moeten besteden? Deel het verhaal met ons. Dan kunnen wij het weer delen en zo nog meer mensen inspireren.