logo_noord-hollandse_energieregio

aan de slag

Hoe-Zo-Blog-Header-002

Over deze campagne

De campagne “van Hoe naar Zo” is een initiatief van de Noord Hollandse Energie Regio en tot stand gekomen in samenwerking met creatief platform What Design Can Do en onderzoeksbureau Kennisland. Het doel van de campagne is inwoners, bedrijven en verenigingen enthousiasmeren voor de energietransitie en de mogelijkheden van wind- en zonne-energie. Zonder daarbij voorbij te gaan aan bestaande twijfels en zorgen.

De campagne wordt mede gedragen door een groep ‘pilotpartners’. Dit zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland,  Koggenland, Dijk en Waard, de koepel van energiecoöperaties Energie Samen en netbeheerder Liander. De campagne kreeg inhoud door allerlei mensen die oplossingen zoeken én vinden om de energietransitie vaart te geven, zoals Elvis Ruth Penuel in Amsterdam Zuidoost en Rosalien van Dolder uit Koggenland.

Een nieuw verhaal voor de energietransitie

De klimaatcrisis en de urgentie om op korte termijn volledig over te stappen op duurzame energiebronnen stelt Nederland voor een enorme opgave. In de samenleving is er enthousiasme, maar ook weerstand. Een belangrijke stap die ervoor kan zorgen mensen positiever aankijken tegen de energietransitie, is dat we als overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners een nieuw verhaal met elkaar delen.

Een verhaal dat niet alleen de onvermijdelijkheid van de energietransitie benadrukt, maar ook laat zien waar de kansen liggen. De campagne is het resultaat van uitgebreid onderzoek dat onder meer bestond uit: interviews met vooraanstaande experts, co-creatie workshops met inwoners, gemeenten, energiecoöperaties, wetenschappers,  creatieve makers en de pilotpartners. Het eindverslag van het onderzoek is hier te downloaden.

Nieuwe tijden, nieuwe kansen

De uitdaging is duidelijk: er moet ontzettend veel schone energie bij om Nederland  klimaatneutraal te krijgen. Maar hoe? Dat is dé vraag van de energietransitie. En die bestaat uit wel duizend vragen. Hoe beslissen we waar die windmolens komen, bijvoorbeeld? Hoe verduurzamen we onze huizen en buurten?  En hoe gaan we dat allemaal betalen?
Niemand heeft alle antwoorden. Tegelijk zorgen nieuwe tijden altijd voor nieuwe kansen. Die windmolens zijn dan wel hoog, maar wat als ze je energierekening verlagen? De energietransitie biedt volop mogelijkheden om mee te denken, mee te beslissen en ook mee te profiteren. Steeds meer mensen laten zien: Zo kan het! Dus doe ook mee.

Geen centrale afzender (white label campagne)

De campagne is mogelijk gemaakt door de Noord-Hollandse Energie Regio, maar heeft niet één afzender. Iedereen die de verhalen deelt of erop varieert is afzender, of je nu bij de gemeente werkt, of er simpelweg woont, of je nu een klein bedrijf hebt of een grote. Daarom zijn alle campagnematerialen voor iedereen beschikbaar in de vorm van een communicatie-toolkit.

Over de energie regio Noord-Holland

Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die elk hun eigen Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld. De Noord-Hollandse energieregio is opgedeeld in twee regio’s: Noord en Zuid.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin de energieregio’s beschrijven hoe en waar zij duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe ze de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Maar ook staat hierin hoe ze omgaan met de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Hierin staan de keuzes die gemaakt zijn met alle betrokken partijen: gemeenten, waterschappen, provincies, maar ook energiecoöperaties, netbeheerders en organisaties.

Zo heeft de regio Noord-Holland Noord de ambitie om in 2030 3,6 Terawattuur duurzame energie te leveren. Voor Noord-Holland Zuid is dit 2,7 Terawattuur. Wil je weten wat de ambities van de RES regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn? Kijk dan eens op: [link].

Het programmabureau RES helpt alle betrokken partijen om de RES uit te voeren. Zij begeleidt het bestuurlijk proces, brengt partijen met elkaar in verbinding en biedt inhoudelijke ondersteuning.

Over What Design Can Do

What Design Can Do (WDCD) is een internationaal platform dat zich focust op de rol van creativiteit bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
WDCD verbindt ontwerpers en creatieve makers met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Met een programma van samenhangende activiteiten – het Design Impact Programma – stimuleert WDCD de cross-sectorale ontwikkeling van innovatieve oplossingen gekoppeld aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Over Kennisland

Kennisland is sinds 1999 gespecialiseerd in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. We zetten verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën in om de collectieve intelligentie van de samenleving beter aan te spreken. Wij ontwikkelen deze voortdurend op basis van nieuwe inzichten. Elk vraagstuk is anders, en onze aanpak dus ook.

Contact

Voor vragen over de campagne neem contact op met Willemijn Wesselink, communicatiestrateeg Noord-Hollandse Energieregio.

2_ZO__wit_op_blauw_vlak_RGB_L

Tip de redactie

Ken jij een mooi initiatief op het gebied van duurzame energie waar we aandacht aan zouden moeten besteden? Deel het verhaal met ons. Dan kunnen wij het weer delen en zo nog meer mensen inspireren.