Informatie voor volksvertegenwoordigers

16 december 2021

Op deze pagina vindt u informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger.

Proces

Uitvoeringsprogramma RES

In de RES 1.0 is afgesproken dat gemeenten, provincie en waterschappen samen een uitvoeringsprogramma opstellen. De colleges van gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen besluiten in december en januari over dit programma. Op dinsdag 25 januari (20.00 – 21.00 uur) organiseert de programmaorganisatie Noord-Holland Noord samen met Noord-Holland Zuid een informatieavond over het RES Uitvoeringsprogramma. De informatieavond is online en voor iedereen te volgen. Vragen kunt u stellen via de chat. U kunt zich aanmelden via deze link.

Samen de inhoud bepaald

Om invulling te geven aan het RES Uitvoeringsprogramma is aan zeven uitvoeringstafels besproken welke samenwerking nodig is en hoe we die het beste kunnen vormgeven. In september en oktober hebben ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en inwoners meegedacht aan deze uitvoeringstafels. Aan iedere uitvoeringstafel is een onderwerp uit de RES 1.0 behandeld. De uitkomsten van de tafels vormen mede de input voor het uitvoeringsprogramma. Ook moties die zijn ingediend bij de besluitvorming RES 1.0 zijn, waar dat van toepassing is op dit proces, verwerkt in het uitvoeringsprogramma.

Download het Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord
Download het Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid

Meer informatie over uw rol als volksvertegenwoordiger:

Antwoorden op veelgestelde vragen

Er zijn veel vragen over de RES en het proces. Daarom zetten we tien feiten op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Wat is nu eigenlijk een zoekgebied? Is het zeker dat daar windturbines of zonnepanelen komen? En hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? Waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Op onze site en op de site van de NP RES staan nog veel meer feiten en cijfers.

Online vragen stellen

Ook is er online de mogelijkheid voor volksvertegenwoordigers en overige belangstellenden om vragen te stellen.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven